Kết quả giám sát về trật tự, an toàn giao thông
Thông tin Ngành - Địa phương
Kết quả giám sát về trật tự, an toàn giao thông (22/04/2024)
Thực hiện kế hoạch Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến hết năm 2023”tại các cơ quan, đơn vị gồm: UBND tỉnh, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tỉnh, Khu quản lý đường bộ III.

Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát đơn vị Sở Giao thông vận tải

Qua giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy, trong thời gian qua, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự quan tâm phối hợp thực hiện của các Sở, ban, ngành, đơn vị chức năng nên công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về TTATGT được đẩy mạnh trên các phương tiện truyền thông; hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm được các lực lượng chức năng tăng cường; nhất là tiếp tục kiểm tra công tác xử lý xe ô tô vận chuyển hàng hóa vi phạm quá khổ, quá tải trọng, vận tải khách được quan tâm thực hiện nghiêm túc, góp phần bảo đảm TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh. Công tác phối kết hợp thực hiện nhiệm vụ giữa các phòng, ban, đơn vị, với chính quyền địa phương, lực lượng Công an các cấp được triển khai tốt, chặt chẽ.UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai tốt, đồng bộ công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành và địa phương đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sátcác phòng, ban, đơn vị trực thuộc tăng cường, siết chặt công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên các lĩnh vực, phạm vi quản lý của mình.Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT ngày càng được đổi mới cả về hình thức, nội dung, được tổ chức sâu rộng, thường xuyên nên đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong quần chúng Nhân dân.

Công tác chỉ đạo quản lý, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông được thực hiện nghiêm túc; công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn từng bước được quan tâm sâu sát.Công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về giao thông được tăng cường, hiệu quả, đặc biệt các vi phạm dư luận xã hội quan tâm như vi phạm chở quá tải, quá khổ, “xe dù, bến cóc”... góp phần pháp luật được thực thi nghiêm túc, hiệu quả; kiềm chế, giảm thiểu tai nạngiaothông (TNGT) trên địa bàn tỉnh.Công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia tổ chức triển khai thực hiện khá hiệu quả, đã kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, góp phần không nhỏ trong công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, qua giám sát, Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những hạn chế, bất cập, khó khăn như: Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004 và sửa đổi năm 2014, Luật Đường sắt năm 2017 đã ban hành khá lâu nên có những quy định không còn phù hợp với thực tiễn hiện nay, do đó cần sớm sửa đổi, bổ sung, thay thế để phù hợp với các điều kiện thực tiễn hiện nay; tình hình TTATGT có thời điểm còn diễn biến phức tạp; TNGT tuy đã được kiềm chế nhưng thiệt hại do TNGT cả về người và tài sản vẫn còn ở mức cao; cơ sở hạ tầng giao thông của tỉnh vẫn còn còn thiếu và nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển để tiến tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng chưa đảm bảo tính cân đối, đồng bộ giữa các hình thức, hệ thống đường bộ cao tốc mới bước đầu hình thành; hệ thống đường sắt đã lạc hậu; hệ thống cảng biển chưa được đầu tư, khai thác; ý thức chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT của một số bộ phận người dân tham gia giao thông còn hạn chế, chưa chấp hành nghiêm các quy định, nhất là những thời điểm không có sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng...

Từ kết quả trên, Đoàn ĐBQH tỉnh đã kiến nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an quan tâm, giải quyết, tháo gỡ đ giúp địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý và đảm bảo TTATGT trong thời gian đến.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: