Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng quan về Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Thông tin Ngành - Địa phương
Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng quan về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (22/05/2020)
Ngày 20/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch việc tổ chức hội nghị Chuyên đề “Tổng quan về Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020”. Hội nghị được tổ chức vào ngày 02/6/2020, tại Hội trường Khách sạn Hùng Vương (thành phố Tuy Hòa).

Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, nhằm mục đích phổ biến, tuyên truyền tổng thể về định hướng, nội dung, vai trò của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Nâng cao nhận thức về chương trình OCOP đến với các địa phương và chủ thể sản phẩm; trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm triển khai, thực hiện Chương trình và phát triển sản phẩm OCOP. Đồng thời, góp phần đạt được mục tiêu Chương trình OCOP năm 2020, cụ thể: Hoàn thiện và tổ chức đánh giá xếp hạng sản phẩm từ 15 đến 20 sản phẩm. Trong đó, phấn đấu đến cuối 2020, có ít nhất 05 sản phẩm đạt từ 1 - 3 sao đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan và đơn vị tư vấn thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công đến việc tổ chức hội nghị chuyên đề “Tổng quan về Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2020”. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm lựa chọn từ 3-4 chủ thể sản phẩm tham gia chu trình OCOP ưu tiên các chủ thể sản phẩm đánh giá phân hạng trong năm 2020.

Đối với Hội đồng OCOP và Tổ giúp việc Hội đồng các cấp chủ động nghiên cứu nội dung quy định về hồ sơ trình tự đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP theo Bộ Tiêu chí tại Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ; nếu có khó khăn, vướng mắc thì đề xuất để chuyên gia tư vấn OCOP giải đáp nhằm thuận lợi trong quá trình thực hiện Chương trình OCOP của tỉnh.

Ngọc Hoàng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: