Huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
Thông tin Ngành - Địa phương
Huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (11/11/2022)
Ngày 11/11, Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh tổ chức hội thảo tham vấn đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) cùng một số tỉnh thành trong khu vực.

Quang cảnh hội thảo

Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 622/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững với trọng tâm là 17 mục tiêu phát triển bền vững. Các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh vừa đồng thời chủ trì, vừa phối hợp theo dõi thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững như: chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi; xóa đói, đảm bảo an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy nông nghiệp bền vững; đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục, tạo việc làm đầy đủ cho tất cả mọi người; phát triển đô thị, nông thôn bền vững…Tỉnh đã huy động mọi nguồn lực để thực hiện các mục tiêu đề ra.

Trong những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả tích cực; thực hiện có hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng bình quân hàng năm 6,78%. Các mục tiêu phát triển bền vững được thực hiện, lồng ghép vào hầu hết các lĩnh vực, ngành liên quan của kỳ kế hoạch 5 năm 2016-2020; phần lớn đạt ở mức quan trọng, làm tiền đề để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững theo lộ trình đến năm 2030.Bên cạnh những thành tựu đạt được, nhiều thách thức tiếp tục đặt ra cho Phú Yên cần được tập trung giải quyết trong thời gian tới như: quy mô nền kinh tế của tỉnh còn nhỏ, thu ngân sách thấp, chi vượt thu nên khó khăn trong việc chủ động nguồn lực thực hiện các mục tiêu đề ra…

Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng thảo luận về vai trò và cơ chế phối hợp của các bên liên quan trong quá trình xây dựng, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về quá trình thu thập phân tích số liệu thống kê; tóm lượt những điểm mới của Luật Thống kê sửa đổi có liên quan đến các chỉ tiêu phát triển bền vững…

Theo ông Võ Đình Tiến - Giám đốc Sở KH-ĐT, Phó Ban chỉ đạo Phát triển bền vững tỉnh, hội thảo có ý nghĩa quan trọng cho quá trình xây dựng, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh. Thông qua hội thảo, Sở KH-ĐT mong muốn các sở, ngành, địa phương cùng đồng hành, tham gia đóng góp báo cáo thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh nhằm hướng tới một mục tiêu chung là xây dựng, phát triển Phú Yên trở thành một trong những tỉnh thành phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: