Hội nghị triển khai rà soát thủ tục hành chính nội bộ và xây dựng hệ thống thông tin báo cáo
Thông tin Ngành - Địa phương
Hội nghị triển khai rà soát thủ tục hành chính nội bộ và xây dựng hệ thống thông tin báo cáo (12/11/2022)
Sáng 11/11, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với các bộ, cơ quan ngang bộ và 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Phú Yên

Dự trực tuyến tại điểm cầu Phú Yên có đồng chí Lê Văn Quy – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành trong tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ cho biết, từ năm 2020 đến nay, công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh đạt nhiều kết quả tích cực. Đã cắt giảm, đơn giản hóa 1.758/17.687 quy định kinh doanh. Đưa vào vận hành Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh. Cả nước đã thành lập 56 Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 53/63 địa phương đã thực hiện hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh. 5,92% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng; 17,5% hồ sơ được số hóa ở khâu tiếp nhận TTHC; hoàn thành tích hợp, cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành. Trong đó, 90% các cơ quan đã xử lý công việc trên môi trường điện tử; 70% lãnh đạo các cấp sử dụng chữ ký số; hơn 14,2 triệu văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản quốc gia; 98% các đơn vị đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp hành chính; 69/179 chế độ báo cáo được tích hợp hoặc nhập liệu trực tiếp trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận những nhiệm vụ về cải cách và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong thời gian tơi như: các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định kinh doanh và tham vấn người dân, doanh nghiệp trong quá trình cải cách hành chính theo quy định. Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương. Lĩnh vực cải cách quy định, thủ tục hành chính phấn đấu hoàn thành phân cấp giải quyết 699 thủ tục hành chính trên 100 lĩnh vực. Phấn đấu đến năm 2025, có 100% tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục xác thực, cấp tài khoản định danh điện tử, kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính... 

Ngọc Hoàng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: