Hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2022 - 2023
Thông tin Ngành - Địa phương
Hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2022 - 2023 (22/09/2023)
Chiều 22/9, tại thành phố Tuy Hòa, Hiệp hội Mía đường Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2022 - 2023, kế hoạch sản xuất niên vụ 2023 - 2024. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN&PTN); Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo Hiệp Hội Mía đường Việt Nam, tổng diện tích trồng mía cả nước vụ 2022 - 2023 là 141.906 ha, tăng 17.151 ha (13,75%) so với vụ 2021 - 2022 là 124.753 ha. Năng suất mía thu hoạch bình quân vụ 2022 - 2023 đạt 69,3 tấn/ha, tăng 2,5% so với vụ 2021 - 2022 là 61,5 tấn/ha, dẫn tới sản lượng mía vụ 2022 - 2023 đạt 9.496.358 tấn tăng 28,2% so với 7.532.728 tấn của vụ 2021 - 2022. Trong tháng 6/2023, ngành đường Việt Nam đã hoàn thành vụ ép mía 2022 - 2023. Sản lượng kết thúc vụ đã ép được 9.645.456 tấn mía, sản xuất được 935.104 tấn đường các loại. So sánh với vụ ép mía 2021 - 2022 sản lượng mía ép đạt 128% và sản lượng đường đạt 125%. So sánh với vụ ép mía 2020/21 sản lượng mía ép đạt 143% và sản lượng đường đạt 136%. Sự tăng trưởng sản xuất trong hai vụ liên tiếp cho thấy ngành mía đường Việt Nam đã có sự phục hồi đáng kể dưới tác dụng của các biện pháp phòng vệ thương mại mà nhà nước Việt Nam đã áp dụng từ năm 2021. Tuy nhiên, diễn biến giá đường Việt Nam so với các nước lân cận trong 6 tháng đầu năm cũng cho thấy giá đường Việt Nam luôn ở mức thấp nhất. Như vậy, trong vụ ép 2022 - 2023, ngành đường Việt Nam đã xuất sắc thực hiện mục tiêu kép là nâng giá thu mua mía đến mức tương đương với các nước trong khu vực trong khi vẫn giữ giá đường ở mức thấp nhất.

Niên vụ 2023 - 2024, dự kiến còn 25 nhà máy đường hoạt động, bằng số nhà máy hoạt động trong vụ 2022 - 2023, với tổng công suất thiết kế là 122.200 tấn mía/ngày. Theo báo cáo của các Nhà máy đường dự kiến còn hoạt động, kế hoạch sản xuất niên vụ 2023/24 sẽ có tăng trưởng so với vụ 2022 - 2023 với diện tích mía thu hoạch (ha) 159,159 ha tăng 112%; sản lượng mía chế biến 10,560,399 tấn tăng 109%; sản lượng đường 1,026,719 tấn tăng 110%.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp để tăng hiệu quả sản xuất, tăng năng suất cây trồng đối với ngành mía đường Việt Nam. Theo đó, một số nhiệm vụ ngành mía đường cần tập trung thực hiện trong niên vụ tới và các năm tiếp theo là tiếp tục thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ngày 14/07/2020 về triển khai các giải pháp phát triển ngành mía đường Việt Nam trong tình hình mới; trong đó ngành mía đường cần chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh để hội nhập kinh tế quốc tế một cách bình đẳng với tinh thần độc lập, tự cường; hình thành vùng nguyên liệu mía gắn với nhà máy sản xuất đường đảm bảo hoạt động hiệu quả, đủ sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Với chủ trương mới của ngành nông nghiệp, tư duy “kinh tế nông nghiệp” phải là cách thức tiếp cận chủ đạo, thay cho tư duy “sản xuất nông nghiệp” và nền tảng là số hoá trong nông nghiệp để thay đổi phương thức quản lý, sản xuất, kinh doanh nông sản, kết nối thông suốt chuỗi cung cầu. Đồng thời, ngành mía đường cần tập trung củng cố phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất mía đường; xây dựng thị trường đường lành mạnh phát triển hài hòa; phòng chống các hành vi gian lận thương mại đường; ổn định vùng nguyên liệu mía trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: