Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo
Thông tin Ngành - Địa phương
Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo (06/10/2022)
Trong hai ngày 6-7/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đinh Thị Thu Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cùng hơn 400 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan báo chí, Trường Chính trị tỉnh; cán bộ ban tuyên giáo các huyện, thị, thành, ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố; các báo cáo viên cấp huyện…

Các đồng chí lãnh đạo, đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tinh hình mới; Công tác tuyên truyền miệng và tổ chức, hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên; Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng; Công tác khoa giáo, văn hóa, văn nghệ trong tình hình mớ; Một số vấn đề chung về công tác dư luận xã hội, phương pháp xử lý điểm nóng ở cơ sở. Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo kịp thời cập nhật những kiến thức mới, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ; qua đó, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, từng bước đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo gắn với triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Bùi Thanh Toàn - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đảng ta luôn coi công tác tuyên giáo là lĩnh vực quan trọng hàng đầu, là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng chính trị, là phương tiện cốt yếu để truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh... Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị sau đợt tập huấn lần này, các đại biểu sẽ vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể ở địa phương, góp phần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở từng địa phương, đơn vị mình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị để mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo thực sự là chiến sĩ tiên phong trên lĩnh vực công tác tư tưởng của Đảng…

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: