Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh
Thông tin Ngành - Địa phương
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh (14/01/2023)
Sáng 14/1, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Võ Cao Phi - Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong năm 2022, cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Văn phòng đã tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện tốt Quy chế làm việc của UBND tỉnh, tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ của UBND tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Sau các kỳ họp HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể hóa các Nghị quyết của HĐND tỉnh kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh.Công tác chuẩn bị nội dung, tham mưu tổ chức các hội nghị UBND tỉnh thường kỳ, hội nghị UBND tỉnh theo chuyên đề đảm bảo kịp thời, nội dung trình thông qua các hội nghị được chuẩn bị chặt chẽ, chất lượng. Phối hợp các sở, ban, ngành tham mưu chuẩn bị nội dung, tài liệu để phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh, hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đúng quy trình. Tham mưu thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời với Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong tham mưu, điều hành xử lý công việc, duy trì cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân định kỳ và tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Đồng chí Võ Cao Phi – Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể thuộc Văn phòng UBND tỉnh đạt Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2022

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Võ Cao Phi - Chánh Văn phòng UBND tỉnh đề nghị cán bộ, công chức của Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục quán triệt và triển khai kịp thời, đầy đủ các Chương trình hành động, Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện các Chương trình hành động, Nghịquyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tập trung rà soát các quy định, quy chế liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động của UBND tỉnh tham mưu ban hành để đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Văn phòng theo quy định và đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các phòng, ban, trung tâm cần nâng cao tính chủ động trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin, xử lý công việc. Phối hợp với các đoàn thể tiếp tục quan tâm chăm lo đến đời sống tinh thần, vật chất đối với công chức, viên chức, người lao động; tổ chức các hoạt động trao đổi học tập kinh nghiệm để tạo sự gắn kết, có tinh thần làm việc, động lực làm việc tốt hơn.Đồng chí Chánh Văn phòng UBND tỉnh tin tưởng rằng, với một tư duy mới, cách làm việc mới trong năm 2023, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh sẽ thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các phòng, ban, trung tâm ký kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Võ Cao Phi – Chánh Văn phòng UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021-2022

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2022. Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: