Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024
Thông tin Ngành - Địa phương
Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024 (26/01/2024)
Chiều 26/1, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đặng Hồng Lĩnh - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Võ Ngọc Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Tham dự hội nghị có toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Đặng Hồng Lĩnh - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Hồng Lĩnh - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, là năm quan trọng thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo động lực cho các năm tiếp theo để thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch 05 năm 2021-2025.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết đại hội, kế hoạch, chương trình công tác; năm 2023, Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động Văn phòng UBND tỉnh đã tham gia xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác, nhiệm vụ chính trị được giao. Đạt được những kết quả này, trước hết là sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và sự phối hợp tốt giữa Đảng ủy với tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, luôn nỗ lực khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Võ Ngọc Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2023

Báo cáo đánh giá tại hội nghị cho biết, trong năm 2023, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác, phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu xây dựng tập thể Đảng bộ vững mạnh, thống nhất và lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chất lượng công tác tham mưu đề xuất ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Đảng viên tham dự hội nghị

Nổi bật như, trong năm 2023, đã tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc kéo dài trên các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản trên địa bàn. Thường xuyên chỉ đạo các chi bộ tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, quần chúng nâng cao ý thức cảnh giác về những âm mưu “diễn biến hòa bình”, đấu tranh với những quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên các trang mạng xã hội, nâng cao nhận thức và đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đưa việc thực hiện các Nghị quyết và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ.

Đảng viên tham dự hội nghị

Đảng bộ Văn phòng tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; tạo mọi thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy quyền dân chủ, tham gia các hoạt động của cơ quan theo quy định; duy trì sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ theo quy chế làm việc; đồng thời quan tâm, chú trọng công tác xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ chuyên môn cho công chức, viên chức, nhất là cán bộ trong quy hoạch.

Ban thư ký hội nghị

Cùng với đó, trong năm qua, triển khai Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã phối hợp với các đơn vị tài trợ triển khai giúp đỡ, trao tặng 01 căn nhà tình nghĩa trị giá 60 triệu đồng, tặng 03 suất quà (mỗi suất 01 triệu đồng) cho 03 hộ gia đình chính sách và tặng 20 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea Bar, huyện Sông Hinh; trao tặng 01 căn nhà Đại Đoàn kết trị giá 50 triệu đồng tại xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh; triển khai vận động đóng góp các quỹ do các cấp phát động với tổng số tiền hơn 33 triệu đồng.

Đảng viên tham gia góp ý tại hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị đã tập trung đánh giá những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong năm 2024.

Toàn thể đảng viênVăn phòng biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị

Phương hướng năm 2024, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và chất lượng đảng viên; xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất tốt, có năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, cơ sở đảng và đảng viên, kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác dân vận, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: