Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Thông tin Ngành - Địa phương
Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 (18/09/2022)
Thực hiện Kế hoạch của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh về tổ chức đại hội Chi bộ trực thuộc, đến ngày 17/9, các Chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025 đảm bảo theo quy định.

Đại hội Chi bộ Kinh tế

Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh có 5 chi bộ trực thuộc gồm: Chi bộ Nội chính - Văn xã - Tiếp công dân; Chi bộ Đầu tư xây dựng; Chi bộ Kinh tế; Chi bộ Tổng hợp; Chi bộ Hành chính - Quản trị. Các chi bộ đã bám sát các Quy định, hướng dẫn của cấp trên như tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội và kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, Bí thư, phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ và bầu chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 được Đảng ủy chuẩn y.

Với sự tập trung chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và sự đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm của toàn thể đảng viên trong các chi bộ, Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã thành công tốt đẹp.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên; thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và các chi bộ trong tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo góp phần thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Đại hội Chi bộ Đầu tư xây dựng

Đại hội Chi bộ Tổng hợp

Đại hội Chi bộ Nội chính-Văn xã-Tiếp công dân

Đại hội Chi bộ Hành chính-Quản trị

Mỹ Luận - Ngọc Hoàng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: