Đường dây nóng, địa chỉ e-mail các cơ quan, đơn vị, địa phương
Đường dây nóng, địa chỉ e-mail các cơ quan, đơn vị, địa phương
Đường dây nóng, địa chỉ e-mail các cơ quan, đơn vị, địa phương (12/06/2017)
  • Danh sách số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận ý kiến phản ánh việc thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Thường vụ tỉnh Phú Yên về tăng cường kỷ luật hành chính

Danh sách số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ e-mail của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương đã được công bố để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân.

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: