Thông báo về việc công khai hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tỉnh Phú Yên
Thông tin - Thông Báo
Thông báo về việc công khai hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tỉnh Phú Yên (24/06/2021)
Căn cứ khoản 3 Điều 15 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên công khai danh cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tỉnh Phú Yên để lấy ý kiến nhân dân. Đến hết thời hạn nhận hồ sơ (20/6/2021), Hội đồng cấp cơ sở tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận 03 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: