Về việc tổ chức 04 phiên chợ hàng Việt về miền núi tại 03 huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân
Thông tin - Thông Báo
Về việc tổ chức 04 phiên chợ hàng Việt về miền núi tại 03 huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân (09/05/2017)

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức 04 phiên chợ hàng Việt về miền núi tại 03 huyện Sơn Hòa, Sông Hinh và Đồng Xuân từ nguồn kinh phí Xúc tiến thương mại quốc gia 2017

Căn cứ Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg ngày 15/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ Về việc Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 171/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014 của Bộ Tài Chính Về việc Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-BCT ngày 16/01/2017 của Bộ Công Thương Về việc Phê duyệt Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2017;

Căn cứ Hợp đồng số 23/2017/XTTM-PHUYEN ngày 27/3/2017 được ký kết giữa Cục xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên Về việc tổ chức 04 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi tại 03 huyện Sơn Hòa, Đồng Xuân, Sông Hinh;

Sở Công Thương Phú Yên thông báo các doanh nghiệp đăng ký tham gia phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, cụ thể như sau:

1. Tổ chức 04 phiên chợ hàng Việt tại huyện Sông Hinh, Sơn Hòa & Đồng Xuân

a) Thời gian, địa điểm:

             Mỗi phiên chợ được tổ chức 3 ngày. Bắt đầu lúc 7h00 và kết thúc lúc 21h00 hằng ngày. Cụ thể như sau: 

- Từ ngày 25 – 27/5/2017: tại xã EaLy, huyện Sông Hinh.

- Từ ngày 29 – 31/5/2017: tại xã Eacharang, huyện Sơn Hòa.

- Từ ngày 02 – 04/6/2017: tại xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân.

- Từ ngày 06 – 08/6/2017: tại xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân.

            b) Ngành hàng:

Các đợt bán hàng sẽ tập trung giới thiệu các sản phẩm là hàng Việt Nam được các doanh nghiệp trong Tỉnh và các Tỉnh/Thành phố trong nước sản xuất, gồm: Lương thực, thực phẩm chế biến, đồ dùng gia đình, quần áo may sẵn, điện, điện tử, hóa mỹ phẩm các loại, giống cây trồng, …

c) Hình thức tổ chức:

Sở Công Thương giao Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên chủ trì làm đầu mối tổ chức cho các doanh nghiệp thực hiện các phiên chợ hàng Việt về bán tại các huyện trên địa bàn Tỉnh theo kế hoạch được duyệt; tổ chức dàn dựng các gian hàng tiêu chuẩn tại địa điểm tổ chức phục vụ cho các doanh nghiệp tham gia bán hàng.

d) Quy mô:

Dự kiến phiên chợ sẽ thu hút khoảng 10 doanh nghiệp tham gia bán hàng với hơn 20 gian hàng tiêu chuẩn (9m2).

2. Kinh phí thực hiện

            Từ nguồn kinh phí chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2017 đã được phê duyệt.

            - Mức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia phiên chợ: hỗ trợ 100% kinh phí đối với các doanh nghiệp tham gia phiên chợ hàng Việt về miền núi, bao gồm: Chi phí vận chuyển; chi phí thuê mặt bằng và thiết kế, dàn dựng gian hàng; dịch vụ phục vụ (điện, nước, vệ sinh, bảo vệ); trang trí chung khu vực bán hàng; quản lý, nhân công phục vụ; chi phí tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

            Các đơn vị có nhu cầu tham gia phiên chợ gửi bản đăng ký (file đính kèm) về Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Phú Yên trước ngày 23/5/2017 theo địa chỉ:

            Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Phú Yên

Số 78 – 80 Lê Duẩn, Phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại/Fax: 0573.843.270 hoặc 0919.17.22.45;

Email: nhuquynh.89py@gmail.com

Sở Công Thương trân trọng thông báo./.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: