Thông báo về việc dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức đối với các vị trí tuyển dụng của Văn phòng UBND tỉnh
Thông tin - Thông Báo
Thông báo về việc dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức đối với các vị trí tuyển dụng của Văn phòng UBND tỉnh (26/03/2021)
Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021; Căn cứ Thông báo số 85/TB-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Phú Yên điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021; Văn phòng UBND tỉnh thông báo: 1. Dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức đối với các vị trí tuyển dụng của Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 26/3/2021. 2. Văn phòng UBND tỉnh trả lại hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức đối với những thí sinh đã nộp, thí sinh liên hệ Phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên (địa chỉ: số 07 đường Độc Lập, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để nhận lại hồ sơ. Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các thí sinh được biết./.
Tin đã đưa

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: