Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021
Thông tin - Thông Báo
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 (09/06/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 346/KH-VPUBND ngày 09/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021; Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông năm 2021.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: