Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 của kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021
Thông tin - Thông Báo
Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 của kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 (14/07/2021)
Thực hiện Kế hoạch 346/KH-VPUBND ngày 9/6/2021 về việc tổ chức xét tuyển viên chức Trung tâm Truyền thông (TT) thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 có 01 thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hoạch vòng 02

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: