Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Thông tin - Thông Báo
Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (16/01/2023)
Lấy ý kiến Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: