Thông báo về việc công khai hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Thông tin - Thông Báo
Thông báo về việc công khai hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (13/07/2021)
Thực hiện Kế hoạch số1660/KH-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Trên cơ sở kết quả họp xét của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Để bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đăng tải danh sách đề nghị xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở như sau:

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: