Công bố các cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn Tỉnh
Thông tin - Thông Báo
Công bố các cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn Tỉnh (29/07/2015)

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Mẫu 4

 

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP

(Công bố theo Quyết định số: 2042 /QĐ-UBND ngày 18 /11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 

Stt

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Tình trạng

Lĩnh vực chuyên môn

Ngày, tháng, năm bổ nhiệm giám định viên tư pháp

Khen thưởng thành tích (nếu có)

Ghi chú (nếu có)

Chuyên trách

Kiêm nhiệm

 

 

 

 

01

Hồ Viết Thọ

11/10/1961

X

 

Pháp y

23/6/2010

 

TT Pháp y

02

Lê Phú Sang

10/03/1972

X

 

Pháp y

23/6/2010

 

TT Pháp y

03

Hoàng Việt

20/10/1963

 

X

Pháp y

23/6/2010

 

TT Pháp y

04

Nguyễn Văn Hải

20/4/1961

X

 

Kỹ thuật hình sự

14/3/2007

 

Phòng KTHS

05

Lương Tấn Nhật

17/01/1966

X

 

Kỹ thuật hình sự

14/3/2007

 

Phòng KTHS

06

Phạm Ngọc Toàn

16/01/1976

X

 

Kỹ thuật hình sự

14/3/2007

 

Phòng KTHS

07

Nguyễn Văn Dũng

11/11/1970

X

 

Kỹ thuật hình sự

14/3/2007

 

Phòng KTHS

08

Nguyễn Hướng

19/02/1968

X

 

Kỹ thuật hình sự

14/3/2007

 

Phòng KTHS

09

Đặng Chí Hiền

15/7/1973

X

 

Kỹ thuật hình sự

21/7/2010

 

Phòng KTHS

10

Nguyễn Ánh Minh

28/01/1980

X

 

Kỹ thuật hình sự

21/7/2010

 

Phòng KTHS

11

Nguyễn Văn Đồng

23/3/1964

 

X

Xây dựng

31/5/2007

 

Sở Xây dựng

12

Nguyễn Thái Thịnh

07/6/1970

 

X

Xây dựng

31/5/2007

 

Sở Xây dựng

13

Huỳnh Lữ Tân

05/3/1977

 

X

Xây dựng

31/5/2007

 

Sở Xây dựng

14

 

 

 

 

 

 

 

15

Nguyễn Minh Huân

20/8/1969

 

X

Lâm nghiệp

18/6/2007

 

Sở NN&PTNT

16

Lê Kim Chung

26/6/1968

 

X

Công thương

21/12/2011

 

Sở Công thương

17

Nguyễn Thanh Tuấn

18/6/1978

 

X

Công thương

21/12/2011

 

Sở Công thương

18

Võ Xuân Nguyễn

27/12/1976

 

X

Công thương

21/12/2011

 

Sở Công thương

19

Nguyễn Thị Kim Bích

12/12/1967

 

X

Công thương

21/12/2011

 

Sở Công thương

20

Nguyễn Bảo Long

30/8/1977

 

X

Công thương

21/12/2011

 

Sở Công thương

21

Đặng Ngọc Vân

10/4/1964

 

X

Giao thông vận tải

21/12/2011

 

Sở GTVT

22

Huỳnh Gia Hoàng

23/4/1978

 

X

Giao thông vận tải

21/12/2011

 

Sở GTVT

23

Huỳnh Đức Tiểng

21/4/1966

 

X

Giao thông vận tải

21/12/2011

 

Sở GTVT

24

Nguyễn Ngọc Thành

01/02/1959

 

X

Giao thông vận tải

21/12/2011

 

Sở GTVT

25

Nguyễn Thanh Phong

24/6/1957

 

X

Giao thông vận tải

21/12/2011

 

TT Đăng kiểm PT GTVT

26

Phạm Tuấn Anh

02/02/1970

 

X

Giao thông vận tải

21/12/2011

 

TT Đăng kiểm PT GTVT

27

Lê Văn Vượng

08/6/1971

 

X

Giao thông vận tải

21/12/2011

 

TT Đăng kiểm PT GTVT

28

Trần Ngọc Hân

10/5/1963

 

X

Giao thông vận tải

21/12/2011

 

TT Đăng kiểm PT GTVT

29

Phan Tiên Viên

15/7/1977

 

X

Giao thông vận tải

21/12/2011

 

TT Đăng kiểm PT GTVT

30

 

 

 

 

 

31

Đào Lý Nhĩ

12/11/1966

 

X

Nông nghiệp

21/12/2011

 

Sở NN&PTNT

32

Nguyễn Minh Phát

06/4/1972

 

X

Ngư nghiệp

21/12/2011

 

Sở NN&PTNT

33

Võ Tấn Hoàng

10/12/1961

 

X

Văn hóa

21/12/2011

 

Sở VHTTDL

34

Nguyễn Hữu An

06/5/1978

 

X

Văn hóa

21/12/2011

 

Sở VHTTDL

35

Nguyễn Vũ Hiếu

10/10/1976

 

X

Văn hóa

21/12/2011

 

Sở VHTTDL

36

Lê Ngọc Minh

25/01/1963

 

X

Văn hóa

21/12/2011

 

Sở VHTTDL

37

Nguyễn Văn Vũ

05/12/1970

 

X

Thuế

27/12/2012

 

Cục thuế

38

Trương Văn Giang

05/01/1969

 

X

Thuế

27/12/2012

 

Cục thuế

39

Nguyễn Thị Như Ý

24/3/1983

 

X

Thuế

27/12/2012

 

Cục thuế

40

Ngô Hưng

01/11/1961

 

X

Bảo hiểm xã hội

27/12/2012

 

BHXH tỉnh

41

Phan Trần Bi

10/7/1964

 

X

Bảo hiểm xã hội

27/12/2012

 

BHXH tỉnh

42

Trần Thị Phúc

08/7/1961

 

X

Bảo hiểm xã hội

27/12/2012

 

BHXH tỉnh

43

Võ Tiến Dũng

10/3/1965

 

X

Tài chính

02/01/2013

 

Sở Tài chính

44

Nguyễn Mạnh Tùng

20/4/1966

 

X

Tài chính

02/01/2013

 

Sở Tài chính

45

Thiều Quang Cảnh

09/11/1969

 

X

Tài chính

02/01/2013

 

Sở Tài chính

 

46

Nguyễn Thanh Hào

18/01/1970

 

X

Tài chính

02/01/2013

 

Sở Tài chính

47

Nguyễn Hữu Bình

06/6/1957

 

X

Thông tin và Truyền thông

02/01/2013

 

Sở TT&TT

48

 

 

 

 

 

 

49

Lê Thị Xuân Phương

20/7/1976

 

X

Thông tin và Truyền thông

02/01/2013

 

Sở TT&TT

50

Nguyễn Thị Hà

01/6/1961

 

X

Tài nguyên và Môi trường

02/01/2013

 

Sở TNMT

51

Đào Văn Dục

08/02/1962

 

X

Tài nguyên và Môi trường

02/01/2013

 

Sở TNMT

52

Trương Đình Khai

10/12/1965

 

X

Tài nguyên và Môi trường

02/01/2013

 

Sở TNMT

53

Lê Đào An Xuân

09/01/1983

 

X

Tài nguyên và Môi trường

02/01/2013

 

Sở TNMT

54

Dương Ngọc Anh

28/11/1957

 

X

Khoa học và Công nghệ

02/01/2013

 

Sở KHCN

55

 

 

 

 

56

Dương Văn Nghị

20/10/1973

 

X

Khoa học và Công nghệ

02/01/2013

 

Sở KHCN

57

Trần Văn Tân

26/10/1976

 

X

Kế hoạch và Đầu tư

24/4/2013

 

Sở KH&ĐT

58

Phạm Ngọc Thanh

20/10/1981

 

X

Kế hoạch và Đầu tư

24/4/2013

 

Sở KH&ĐT

59

Nguyễn Thị Lệ Trinh

25/12/1981

 

X

Kế hoạch và Đầu tư

24/4/2013

 

Sở KH&ĐT

60

Lê Duy Trì

20/6/1983

X

 

Kỹ thuật hình sự

(giám định tài liệu)

ngày 16/4/2015

 

 

Phòng KTHS-CA tỉnh

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Mẫu 1

 

 

 

 

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP

(Công bố theo Quyết định số: 2042/QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ

Điện thoại

Website

Khen thưởng, thành tích (nếu có)

Ghi chú (nếu có)

 

01

 

Trung tâm Pháp y

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên (15 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên)

 

057.3896828

 

 

 

 

02

 

 

Phòng Kỹ thuật hình sự

 

44 Lê Duẩn, phường 6, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

 

 

057.3832327

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Mẫu 2

 

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

(Công bố theo Quyết định số: 2042 /QĐ-UBND ngày 18/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

Stt

Tên tổ chức

Số, ngày, tháng, năm thành lập

Địa chỉ

Lĩnh vực chuyên môn

Điện thoại

Website

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và hoạt động giám định tư pháp

Ghi chú (nếu có)

01

Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên

Quyết định số 113/QĐ-TCCB ngày 04/8/1995 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

01A Lương Tấn Thịnh, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Quản lý quỹ BHXH, BHYT và tổ chức thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp  cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

bhxhphuyen. gov.vn

Tổ chức kiểm tra giám sát việc quản lý quỹ BHXH, BHYT thực hiện chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, Bảo hiểm thất nghiệp   trên địa bàn tỉnh Phú Yên

 

02

Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Yên

Số 3603000065 ngày 18/8/2006

194 Trần Hưng Đạo , phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Xây dựng

3828970

3823671

 

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: thực hiện nhiều công trình liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Kinh nghiệm hoạt động GĐTP: chưa

Sở Xây dựng

03

Trung tâm Tư vấn xây dựng

QĐ số 2963/BXD-TCLĐ ngày 14/12/1994

24 Nguyễn Du, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Xây dựng

3825590

 

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: thực hiện nhiều công trình liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Kinh nghiệm hoạt động GĐTP: 02 vụ việc

Sở Xây dựng

04

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 70

Số: 4400643394 ngày 15/4/2009

11 Tố Hữu, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Xây dựng

3550822

 

Kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn: thực hiện nhiều công trình liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Kinh nghiệm hoạt động GĐTP: chưa

 

 

Sở Xây dựng

05

Trung tâm Tích hợp dữ liệu

Số: 1945/QĐ-UBND ngày 25/11/2008

10 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Công nghề thông tin

3843168

 

05 kinh nghiệm trong quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật hệ thống điện toán đám mây, quản trị hệ thống đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho trung tâm dữ liệu, xây dựng cổng, trang thông tin điện tử; dịch vụ hành chính công và ứng dụng nghiệp vụ khác; tư vấn lập dự án đầu tư; lập thiết kế thi công-tổng dự toán; giám sát thi công dự án CNTT.

Sở Thông tin và Truyền thông

06

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Số: 186/QĐ-UBND ngày 01/02/1996

02A Điện Biên Phủ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Kế hoạch và Đầu tư

3842867

www.phuyendpi.phuyen.

gov.vn

Trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư

 

07

Sở Khoa học và Công nghệ

Số 1588/QĐ-UBND ngày 09/7/2003

08 Trần Phú, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Khoa học và Công nghệ

3842650

www.khcnpy.gov.vn

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

 

08

Chi cục Quản lý đất đai

Số 905/QĐ-UBND ngày 26/6/2012

62A Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Lĩnh vực đất đai

2211966

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

09

Chi cục Bảo vệ Môi trường

Số 413/QĐ-UBND ngày 10/3/2008

62A Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Lĩnh vực môi trường

342256

 

Giám định tư pháp: 01 lần

Sở Tài nguyên và Môi trường

10

Chi cục Biển và Hải đảo

Số 413/QĐ-UBND ngày 10/3/2008

62A Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên

Lĩnh vực biển và hải đảo

3841673

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ YÊN

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Mẫu 5

 

 

DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC

(Công bố theo Quyết định số: 2082/QĐ-UBND ngày 28 /11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

Stt

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Lĩnh vực

chuyên môn giám định tư pháp

Ghi chú

(nếu có)

01

Huỳnh Thị Mỹ Nhung

23/01/1966

Thuế

Cục thuể

02

Trần Thị Ngọc Minh

26/11/1977

Thư viện

Sở VHTTDL

03

Phạm Văn Bảy

10/6/1971

Du lịch

Sở VHTTDL

04

Nguyễn Hữu Thuột

20/10/1966

Thể dục thể thao

Sở VHTTDL

05

Huỳnh Từ Nhân

03/02/1972

Nghệ thuật biểu diễn

Sở VHTTDL

06

Huỳnh Tấn Phát

02/8/1966

Sân khấu

Sở VHTTDL

07

Đinh Văn Mẹo

21/5/1963

Xây dựng

Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Yên

08

Đinh Hữu Dung

21/3/1955

Xây dựng

Trung tâm Tư vấn Trường Đại học Xây dựng miền Trung

09

Nguyễn Bá Tìm

22/7/1977

Xây dựng

Xí nghiệp tư vấn Xây dựng Công trình giao thông.1

10

Hoàng Minh Nam

14/01/1976

Xây dựng

Công ty TNHH Tư vấn xây dựng 70

11

Phạm Ý Thiên

10/12/1977

Tin học

Sở Thông tin và Truyền thông

12

Đặng Quốc Dự

01/6/1967

Thủy lợi

Sở NN và PTNT.

13

Phạm Ngọc Hùng

04/9/1976

Quản lý đất đai

Sở TN và MT

14

Nguyễn Trường An

12/6/1977

Địa chất

Sở TN và MT

15

Đào Thị Kim Chi

21/7/1984

Môi trường

Sở TN và MT

16

Trần Văn Nam

10/02/1978

Cơ khí chuyên dùng

Sở GTVT

17

Lê Tự Trị

04/12/1972

Giám định tai nạn Giao thông vận tải đường bộ

Sở GTVT

18

Lê Đức Hiền

25/12/1976

Giám định tai nạn Giao thông vận tải đường bộ

Sở GTVT

19

Nguyễn Trọng Thắng

24/7/1981

Giám định tai nạn Giao thông vận tải đường bộ

Sở GTVT

20

Phạm Văn Tiến

17/5/1978

Xây dựng cầu đường

Sở GTVT

21

Dương Phú Sơn

10/01/1979

Điện

Sở Công thương

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: