Công bố các cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn Tỉnh
Thông tin - Thông Báo
Công bố các cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn Tỉnh (29/05/2015)

TT

Tên cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng

Đăng ký nội dung giám định tư pháp xây dựng

Loại côngtrình

I

Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

1

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 70

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

Thủy lợi

2

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng Phú Yên

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Dân dụng & Công nghiệp

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

Dân dụng & Công nghiệp

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

Dân dụng & Công nghiệp

3

Trung tâm tư vấn - Trường đại học xây dựng Miền Trung

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

Dân dụng & Công nghiệp

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

Dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật

II

Giám định viên tư pháp xây dựng

1

Nguyễn Văn Đồng

Giám định tư pháp về chất lượng  thiết kế xây dựng công trình

Dân dụng & Công nghiệp

2

Huỳnh Lữ Tân

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Công trình xây dựng

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

Dân dụng & Công nghiệp

Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng

Dân dụng & Công nghiệp

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

Dân dụng & Công nghiệp

3

Nguyễn Thái Thịnh

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Dân dụng & Công nghiệp

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

Dân dụng & Công nghiệp

4

Huỳnh Đức Tiểng

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Cầu, đường bộ

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

Cầu, đường bộ

Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng

Cầu, đường bộ

Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình

Cầu, đường bộ

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

Cầu, đường bộ

5

Huỳnh Gia Hoàng

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Cầu, đường bộ

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

Cầu, đường bộ

Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng

Cầu, đường bộ

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

Cầu, đường bộ

III

Người giám định tư pháp theo vụ việc

1

Đinh Văn Mẹo

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Dân dụng & Công nghiệp

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

Dân dụng & Công nghiệp

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

Dân dụng & Công nghiệp

2

Phạm Văn Tiến

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Cầu, đường bộ

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

Cầu, đường bộ

Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng

Cầu, đường bộ

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

Cầu, đường bộ

 

3

Đặng Quốc Dự

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Thủy lợi

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

Thủy lợi

4

Hoàng Minh Nam

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

Thủy lợi

5

Đinh Hữu Dung

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Dân dụng & Công nghiệp

Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình

Dân dụng & Công nghiệp

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan

Dân dụng & Công nghiệp

Tin đã đưa

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: