Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Ý kiến kết luận và chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 (06/12/2022)
UBND tỉnh vừa có Thông báo ý kiến kết luận và chỉ đạo của đồng chí Lê Tấn Hổ -Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022. Trước đó, ngày 28/11/2022, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 theo quy định bằng hình thức trực tuyến.

Theo danh sách công dân đã đăng ký, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp 02 lượt công dân. Sau khi nghe nội dung trình bày của từng công dân và ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Hổ đã kết luận và chỉ đạo giải quyết các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân như sau:

Trường hợp ông Đặng Thanh Bình, địa chỉ thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nội dung đăng ký đề nghị giải quyết:

Nội dung 1: Kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý nghiêm hành vi chây ì, chống đối của Công ty Hòa Mỹ (viết tắt) đã không tháo gỡ, di chuyển Trạm bê tông thương phẩm tại ngã ba Hùng Vương - Quốc lộ 1A, xã An Phú (từ tháng 6 đến nay).

Nội dung 2: Kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý triệt để khu sản xuất gạch Block, Tazero và Trạm trộn bê tông nhựa nóng tại thôn Phú Thạnh, huyện Tuy An và khu văn phòng điều hành của Công ty Huy Thiên Phú (viết tắt), vì theo Quyết định số 25 xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, nhưng đến nay Công ty Huy Thiên Phú không thực hiện.

Nội dung 3: Kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra việc trồng cây xanh đô thị thành phố Tuy Hòa tại công trình 05ha Trần Nhân Tông - Nguyễn Văn Huyên, công trình cây xanh giải phân cách phía Nam cầu Hùng Vương đi hướng sân Bay, công trình cây xanh Quảng trường 1/4, vì theo hồ sơ thiết kế chủng loại là cây Giáng Hương, có giá trị cao nhưng thực tế hiện nay trồng cây khác chủng loại so với hồ sơ thiết kế.

Nội dung 4: Kiến nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý khu thể dục thể thao Phù Đổng, xây dựng, sử dụng đất, đầu tư không đúng theo chủ trương mà tồn tại hơn 02 năm chưa xử lý.

Đối với nội dung 1: Liên quan nội dung này, UBND tỉnh đã có Công văn số 2697/UBND-ĐTXD ngày 03/6/2022 giao Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh chủ trì kiểm tra, rà soát, xử lý theo thẩm quyền và quy định; Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã làm việc và nhiều lần yêu cầu Công ty Hòa Mỹ thực hiện theo đúng cam kết, tuy nhiên Công ty vẫn chưa thực hiện. Trên cơ sở báo cáo của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng, ngày 21/11/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 6050/UBND-ĐTXD, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng, xử lý theo thẩm quyền nếu có hành vi vi phạm. Tại buổi tiếp công dân hôm nay, theo báo cáo của Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến nay Công ty Hòa Mỹ đã tạm dừng hoạt động Trạm bê tông thương phẩm. Để xử lý dứt điểm và trả lời cho công dân, UBND tỉnh yêu cầuSở Xây dựng báo cáo cụ về kết quả triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6050/UBND-ĐTXD ngày 21/11/2022. Đồng thời, đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý theo đúng quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 05/12/2022. Giao Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục theo dõi nếu phát hiện Trạm trộn bê tông thương phẩm tại ngã ba Hùng Vương - Quốc lộ 1A, xã An Phú của Công ty Hòa Mỹ vẫn còn hoạt động thì báo cáo ngay cho UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời, nếu để tiếp tục hoạt động thì Ban Quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Sở Xây dựng chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Đối với nội dung 2: UBND tỉnh ghi nhận và cảm ơn phản ánh của ông Đặng Thanh Bình. Về thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 25/QĐ-XPVPHC ngày 16/11/2021 của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty Huy Thiên Phú, UBND tỉnh đã có Công văn số 6103/UBND-ĐTXD ngày 22/11/2022 giao Sở Xây dựng chủ trì xem xét nội dung kiến nghị, phản ánh của ông Đặng Thanh Bình, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả thực hiện và trả lời cho công dân biết về nội dung nêu trên. Thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 12/2022. Đề nghị ông Đặng Thanh Bình chờ kết quả.

Đối với nội dung 3: Đề nghị ông Đặng Thanh Bình viết lại đơn, gửi đến UBND tỉnh, nội dung đơn nêu cụ thể, rõ ràng để có cơ sở chỉ đạo các cơ quan kiểm tra, xử lý, trả lời theo quy định. Giao Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Đầu tư xây dựng) sau khi tiếp nhận đơn của ông Đặng Thanh Bình tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Đối với nội dung 4: Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường thì Công ty Cổ phần Phù Đổng đã thực hiện xong việc nộp tiền phạt theo Quyết định số 1523/QĐ-XPVPHC ngày 26/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, tuy nhiên chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; qua làm việc, Công ty Cổ phần Phù Đổng đã cam kết đến ngày 30/11/2022 thực hiện xong nội dung này. Do đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục theo dõi, đôn đốc Công ty Cổ phần Phù Đổng chấp hành, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6135/UBNDNC ngày 24/11/2022.

Trường hợp ông Đoàn Văn Thư, trú tại thôn Buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, nội dung đăng ký đề nghị giải quyết:

Chưa hài lòng về các nội dung đã trả lời của UBND huyện Sông Hinh tại Công văn số 1381/UBND-TNMT ngày 22/9/2022 và một số nội dung khác. Đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Về nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được UBND huyện Sông Hinh trả lời tại Công văn số 1381/UBND-TNMT ngày 22/9/2022, giao UBND huyện Sông Hinh kiểm tra, rà soát lại thủ tục về cấp đất, dự kiến phương án xử lý theo kiến nghị của ông Đoàn Văn Thư, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 10/12/2022; giao Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi nhận báo cáo của UBND huyện Sông Hinh, tham mưu đề xuất cụ thể UBND tỉnh. Đối với các nội dung phản ánh khác của ông Đoàn Văn Thư (như về quản lý đá trôi nổi, lâm sản ở Hòn Đen, cây xanh… ), giao UBND huyện Sông Hinh kiểm tra, quản lý chặt chẽ, nếu phát hiện có vi phạm thì xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: