Xác minh nội dung đơn khiếu nại của công dân
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Xác minh nội dung đơn khiếu nại của công dân (20/05/2019)
UBND tỉnh vừa có văn bản giao Chánh Thanh tra tỉnh xác minh nội dung đơn khiếu nại đề ngày 27/4/2019 của bà Đặng Thị Bích Ngọc, địa chỉ khu phố Phú Hiệp 1, thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa khiếu nại Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà (lần đầu).

Nội dung đơn khiếu nại đề ngày 27/4/2019 của ông Đặng Hòa Định, địa chỉ thôn Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa khiếu nại Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Đặng Hòa Định (lần đầu).

Nội dung đơn khiếu nại đề ngày 27/4/2019 của bà Đặng Thị Tuyết Nhung, địa chỉ thôn Phước Lâm, xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa khiếu nại Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Đặng Thị Tuyết Nhung (lần đầu).

UBND tỉnh yêu cầu Chánh Thanh tra tỉnh sau khi xác minh xong báo cáo kết quả và đề xuất hướng xử lý nội dung khiếu nại của các công dân nêu trên với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/6/2019.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: