UBND tỉnh thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của công dân
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
UBND tỉnh thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của công dân (03/11/2022)
UBND tỉnh vừa có thông báo về việc thụ lý giải quyết đơn khiếu nại của ông Vũ Văn Thi, bà Trần Thị Kim Hương tại thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Trước đó, UBND tỉnh nhận đơn khiếu nại ngày 20/10/2022 của ông Vũ Văn Thi, bà Trần Thị Kim Hương, địa chỉ liên hệ: Thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An khiếu nại Quyết định số 4571/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Văn Thi, bà Trần Thị Kim Hương (lần đầu).

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại; căn cứ Luật khiếu nại năm 2011, xét thấy đơn khiếu nại của ông Vũ Văn Thi, bà Trần Thị Kim Hương đủ điều kiện thụ lý và thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Do đó, ngày 28/10/2022 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thụ lý số 1277/QĐ-UBND và giao Giám đốc Sở Xây dựng thẩm tra, xác minh theo quy định.

UBND tỉnh đã có văn bản thông báo cho ông Vũ Văn Thi và bà Trần Thị Kim Hương.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: