UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Trường Sinh
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Trường Sinh (13/11/2020)
UBND tỉnh vừa có quyết định giải quyết đơn khiếu nại của ông Lê Trường Sinh, địa chỉ: 114A Phạm Văn Đồng, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu (Lần 2).

Cụ thể, ngày 11/4/2019, ông Lê Trường Sinh có đơn khiếu nại gửi UBND thị xã Sông Cầu về việc bồi thường, hỗ trợ về đất để thực hiện dự án: Kè bờ Nam sông Thị Thạc (viết tắt là Dự án), gồm 03 nội dung như sau:

Nội dung 1: Mức hỗ trợ 30% giá trị công trình bị ảnh hưởng Dự án là không phù hợp, ông đề nghị hỗ trợ 65% giá trị công trình.

Nội dung 2: Bồi thường 4.675.000đồng/m2 đất ở là thấp so với thực tế đường Phạm Văn Đồng với giá thị trường khoảng 18.000.000đồng/m2. Việc bố trí tái định cư 100m2 nằm trong khu hẻm không thuận lợi cho việc kinh doanh.

Nội dung 3: Toàn bộ thửa đất có diện tích 126,3m2 bị ảnh hưởng Dự án, trong đó: có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 112m2 (85m2 đất ở và 27m2 đất trồng cây lâu năm), không có có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 14,3m2 nhưng UBND thị xã Sông Cầu xác định 14,3m2 loại đất trồng cây lâu năm để bồi thường là không phù hợp với thực tế, vì diện tích đất này nằm trong thửa đất có nhà ở. Ông Lê Trường Sinh đề nghị bồi thường loại đất vườn, ao.

Kết quả đối thoại: Ngày 05/10/2020, UBND tỉnh có công văn số 5143/UBND-NC về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với ông Lê Trường Sinh. Ngày 09/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường có Giấy mời số 480/GM-STNMT mời UBND thị xã Sông Cầu, các cơ quan  đơn vị chuyên môn thuộc UBND thị xã Sông Cầu, UBND phường Xuân Phú và ông Lê Trường Sinh đối thoại vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 16/10/2020. Tại buổi đối thoại, các cơ quan đơn vị thống nhất với nội dung báo cáo kiến nghị của Sở  Tài nguyên và Môi trường, còn ông Lê Trường Sinh thì  không đồng ý với nội dung bồi thường 4.675.000đồng/m2 đất ở.

Kết luận: Nội dung 1: Ông Lê Trường Sinh khiếu nại UBND thị xã Sông Cầu hỗ trợ 30% mức bồi thường công trình trên diện tích đất 42,075m2 là không có cơ sở theo quy định Điểm b, Khoản 6, Điều 25 Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên. Đồng thời, tại biên bản làm việc ngày 22/8/2019 với Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Trường Sinh thừa nhận việc hỗ trợ 30% là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Nội dung 2: Ông Lê Trường Sinh khiếu nại việc bồi thường giá trị đất thấp so với kết quả trúng đấu giá vào năm 2019 là không có cơ sở, vì UBND thị xã Sông Cầu xác định giá đất cụ thể 4.675.000đồng/m2 vào năm 2018 là đúng Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 29/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND tỉnh V/v Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Đối với việc giao đất tái định cư: UBND thị xã Sông Cầu đã giao cho ông Sinh 01 lô đất tiếp giáp với đường quy hoạch rộng 12m (vỉa hè mỗi bên rộng 3m, lòng đường rộng 6m), nên ông Lê Trường Sinh đề nghị cấp thêm 01 lô đất tại khu tái định cư là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Từ những cơ sở nêu trên,

UBND tỉnh không công nhận toàn bộ nội dung đơn khiếu nại đề ngày 02/8/2019 của ông Lê Trường Sinh, trú ti: 114A Phạm Văn Đồng, phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu, khiếu nại Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu về việc giải quyết đơn khiếu nại (lần đầu) của ông Lê Trường Sinh, vì không có cơ sở pháp luật.1.1. Đối với UBND phường 4 và Hội đồng BTHT&TĐC (nay là Ban chuyên trách BTHT&TĐC thành phố Tuy Hòa):- Tại Biên bản họp xét qui chủ ngày 24/11/2009 Hội đồng BTHT&TĐC, UBND phường 4 có nội dung: Hộ bà Nguyễn Thị Ơn, nguồn gốc đất rõ ràng, do cha mẹ tạo lập năm 1968 để lại sử dụng ổn định từ đó đến nay, không tranh chấp; Tổng diện tích đang sử dụng là 122,9m2, diện tích đo đạc năm 1996 là 67,7m2 chênh lệch 55,2m2 (122,9m2 - 67,7m2); diện tích lấn chiếm bị thu hồi là 54,5m2. Các thành viên đều khẳng định khoảng năm 1998-1999, bà Ơn cho người khác thuê để kinh doanh gỗ và che mái chứa gỗ (phần diện tích đó là lấn chiếm). Phương án tổng thể niêm yết, công khai hộ gia đình bà Ơn được bồi thường là 196.772.033đồng.

Đồng thời, công nhn Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu về việc giải quyết đơn khiếu nại (lần đầu) của ông Lê Trường Sinh là có cơ sở pháp luật.

Đây là Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2. Nếu không đồng ý với Quyết định này thì ông Lê Trường Sinh có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Vĩnh Ái

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: