UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Yến
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
UBND tỉnh giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Yến (18/12/2020)
UBND tỉnh vừa có Quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Phan Thị Yến, Địa chỉ: Khu phố Liên Trì 2 , phường 9, thành phố Tuy Hòa (Lần 2).

UBND tỉnh không công nhận toàn bộ nội dung đơn khiếu nại đề ngày 16/3/2020 của bà Phan Thị Yến, trú tại khu phố Liên Trì 2, phường 9, thành phố Tuy Hòa, khiếu nại Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối bà Phan Thị Yến vì không có căn cứ pháp luật.

Đồng thời, công nhận Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối bà Phan Thị Yến là có căn cứ pháp luật.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Tuy Hòa xem xét bồi thường, hỗ trợ đầy đủ khối lượng nhà ở, công trình, vật kiến trúc do vợ chồng ông Bé, bà Yến xây dựng từ năm 2004 đến trước thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1145/QĐ-UB ngày 25/5/2005 về thu hồi, chuyển mục đích và giao đất để thực hiện dự án tái định cư phường 9, thành phố Tuy Hòa theo quy định pháp luật.

Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định này và báo cáo UBND tỉnh.

Đây là Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2. Nếu không đồng ý với Quyết định này, căn cứ Điều 42 Luật Khiếu nại năm 2011 thì bà Phan Thị Yến có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trước đó, ngày 01/10/2020, UBND tỉnh đã tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại lần 2, có sự tham gia của bà Phan Thị Yến, UBND thành phố Tuy Hòa và các cơ quan của tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi Trường, Sở Tư pháp, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

 

Vĩnh Ái

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: