UBND tỉnh chuyển đơn của ông Lê Văn Hùng
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
UBND tỉnh chuyển đơn của ông Lê Văn Hùng (14/01/2021)
UBND tỉnh vừa có Công văn số 171/UBND-NC chuyển đơn của ông Lê Văn Hùng, địa chỉ số 89 Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được đơn đề ngày 15/12/2020 của ông Lê Văn Hùng, địa chỉ số 89 Đoàn Thị Điểm, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu. Theo đơn ông Hùng phản ánh việc UBND thị xã Sông Cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lê Văn Huy với diện tích là 32.66m2 thuộc thửa đất số 101, tờ bản đồ số 28-CD. Tuy nhiên, diện tích đất này là của gia đình ông Hùng đã được cha mẹ ông cho và cất nhà ở từ 13 năm nay theo diện xóa nhà tạm của phường Xuân Yên. Ông Hùng đề nghị chính quyền can thiệp để thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật nêu trên.

Qua xem xét nội dung, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chuyển đơn của ông Lê Văn Hùng để Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu xem xét, xử lý đơn theo quy định pháp luật.

Vĩnh Ái

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: