UBND tỉnh chuyển đơn của ông Bùi Thanh Thức
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
UBND tỉnh chuyển đơn của ông Bùi Thanh Thức (22/10/2020)
Ngày 21/10, UBND tỉnh có Công văn số 5501/UBND-NC chuyển đơn của ông Bùi Thanh Thức.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được đơn đề ngày 05/10/2020 của ông Bùi Thanh Thức, trú tại: Thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên về việc giải quyết lối đi chung. Qua xem xét nội dung đơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chuyển đơn nêu trên để UBND thị xã Sông Cầu xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh.

Vĩnh Ái

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: