UBND thị xã Sông Cầu báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý theo ý kiến phản ánh của công dân về tình trạng phá rừng, sản ủi đất tại khu vực xã Xuân Hải thị xã Sông Cầu
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
UBND thị xã Sông Cầu báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý theo ý kiến phản ánh của công dân về tình trạng phá rừng, sản ủi đất tại khu vực xã Xuân Hải thị xã Sông Cầu (27/10/2021)
UBND thị xã Sông Cầu báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý theo ý kiến phản ánh của công dân về tình trạng phá rừng, san ủi đất tại khu vực xã Xuân Hải thị xã Sông Cầu về các trường hợp của các ông bà: Lê Thị Liêu, Nguyễn Kim Hùng, Lê Văn Hải, Trần Duy Lâm, Hồ Xuân Duy.

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: