Trả lời đơn phản ánh của ông Phạm Hồng Tuyến
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Trả lời đơn phản ánh của ông Phạm Hồng Tuyến (04/05/2019)
UBND tỉnh vừa có Văn bản trả lời đơn phản ánh của ông Phạm Hồng Tuyến, tạm trú tại 54/6 Bắc Sơn, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa đề nghị UBND xem xét, kiểm tra lại thửa đất số 125, Tờ bản đồ số 02 theo Chứng thư kiến điền ngày 16/8/1963 của gia đình ông để gia đình ông có chỗ ở và mưu sinh tại quê cha đất tổ.

Sau khi tiếp nhận đơn của ông và kiểm tra lại hồ sơ, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra. Trên cơ sở báo cáo số 214/BC-STNMT ngày 24/11/2009, UBND tỉnh đã có Công văn số 3059/UBND-NC ngày 31/12/2009 và Công văn số 2566/UBND-NC ngày 12/11/2010 trả lời cho ông.

Tuy nhiên vào buổi tiếp công dân định kỳ tháng 7/2018, ông Tuyến đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Phú Hòa giao đất ở cho gia đình ông theo Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 17/11/2015 của UBND xã Hòa Trị, đồng thời ông Tuyến có đơn trình bày nguyện vọng đề ngày 19/8/2018 đề nghị xem xét, giải quyết cho gia đình ông tại thửa đất số 125, Tờ bản đồ 02 diện tích 2.940m2, theo Chứng thư kiến điền, vì ông cho rằng cơ quan có thẩm quyền của chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất nên thuộc loại có giấy tờ theo quy định tại điểm e, Điều 100 Luật đất đai năm 2013.

Ghi nhận ý kiến của ông, UBND tỉnh tiếp tục giao UBND huyện Phú Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát. Trên cơ sở báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, ngày 24/9/2018 UBND tỉnh có Công văn số 5414/UBND-NC gửi cho ông Phạm Hồng Tuyến biết, trong đó có nội dung: Việc ông Phạm Hồng Tuyến đề nghị xem xét giao thửa đất số 125, Tờ bản đồ 02 diện tích 2.940m2, theo Chứng thư kiến điền 16/8/1963 là không có cơ sở; việc UBND xã Hòa Trị có Tờ trình số 181/TTr-UBND ngày 17/11/2015 xem xét giao đất nghĩa địa cho ông Phạm Hồng Tuyến để làm nhà ở là không có cơ sở.

Từ những cơ sở nêu trên, cho thấy việc ông có đơn đề ngày 15/3/2019 đề nghị xem xét, kiểm tra lại thửa đất số 125, Tờ bản đồ số 02 theo Chứng thư kiến điền ngày 16/8/1963 đã được UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, rà soát và trả lời nhiều lần. Ngoài ra, liên quan đến trường hợp của ông thì tại buổi tiếp công dân ngày 04/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, ông có đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo UBND huyện Phú Hòa xem xét giao cho gia đình ông một lô đất ở có đóng tiền sử dụng đất, UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 272/UBND-BTD ngày 11/01/2019 hướng dẫn cụ thể cho ông.

UBND tỉnh trả lời để ông Phạm Hồng Tuyến biết. Trường hợp ông tiếp tục có đơn đề nghị xem xét liên quan đến thửa đất số 125, Tờ bản đồ số 02 theo Chứng thư kiến điền ngày 16/8/1963, UBND tỉnh sẽ xếp lưu đơn.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: