Tình hình, kết quả triển khai thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020.
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Tình hình, kết quả triển khai thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020. (05/01/2021)
Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020 của UBND tỉnh, có 10 lượt công dân có nội dung đăng ký đã được các ngành, địa phương giải quyết, trả lời đã được đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh hướng dẫn, trả lời và có ý kiến kết luận chỉ đạo giao trách nhiệm xử lý cho các sở, ngành, địa phương; 13 lượt công dân còn lại đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo đã giao Ban Tiếp công dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan giải thích, hướng dẫn.

Thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 414/TB-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh đã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình xử lý thường xuyên, đến nay các ý kiến kết luận chỉ đạo đối với 6 lượt công dân nêu trên đã được các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, như sau: 

 

STT

Họ tên, địa chỉ công dân

Nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị

Nội dung hướng dẫn, trả lời, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh

Kết quả xử lý

Công dân trú tại Thành phố Tuy Hòa

1

Trần Ngọc Quỳnh và bà Trần Thị Như Thủy (được Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ TM Tư Thửng ủy quyền), địa chỉ số 367 Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hòa.

Nội dung 1: Đề nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoàn thành thủ tục thanh toán dứt điểm cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ TM Tư Thửng theo hồ sơ nghiệm thu thực tế là 2.747.321.588 đồng, theo phụ lục Hợp đồng số 03/06/2019/PL-QLDA số tiền 63.449.185 đồng và phụ lục hợp đồng số 03/07/2019/PL-QLDA số tiền 6.593.225 đồng do xem xét điều chỉnh giá trị phân khai không đúng.

Nội dung 2: Đề nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban quản lý các Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên thực hiện nghiêm chỉnh theo pháp luật và nghĩa vụ trách nhiệm đã ký kết tại phụ lục hợp đồng số 03/04/2018/PL-QLDA ngày 12/12/2018 là thanh toán cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ TM Tư Thửng số tiền 2.284.984.575 đồng theo số lượng thực tế thi công.

Giao Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh làm việc trực tiếp với đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ TM Tư Thửng để xem xét giải quyết (gửi kèm đơn đề ngày 03/12/2020 của Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ TM Tư Thửng); có văn bản trả lời cho ông Trần Ngọc Quỳnh và bà Trần Thị Như Thủy biết và báo cáo tình hình kết quả giải quyết cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tháng 12/2020.

 

Ngày 30/12/2020, Ban Quản lý các dự án ĐTXD tỉnh đã có Văn bản 566/BC-BQL về việc giải quyết đơn kiến nghị của Công ty CP Đầu tư XDCT và DVTM Tư Thửng (có gửi cho ông Trần Ngọc Quỳnh và bà Trần Thị Như Thủy (được Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình và dịch vụ TM Tư Thửng ủy quyền) được biết.

2

Phan Thị Yến, ông Nguyễn Thanh Vũ (con bà Phan Thị Yến), địa chỉ thôn Liên Trì 2, Phường 9, thành phố Tuy Hòa.

Tiếp tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai đối với đơn khiếu nại của bà Phan Thị Yến đối với Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND thành phố Tuy Hòa về việc giải quyết khiếu nại lần 1 của Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa.

 

Nội dung đề nghị của công dân, hiện nay Chủ tịch UBND tỉnh đang xem xét để ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 theo quy định. Đề nghị bà Phan Thị Yến chờ kết quả.

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của bà Phan Thị Yến tại Quyết định số 2114/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 

3

Phạm Ngọc Phú (được bà Chu Thị Dương ủy quyền), địa chỉ số 64 Ngô Gia Tự, khu phố 1, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa.

Khiếu nại UBND thị xã Đông Hòa, UBND phường Hòa Hiệp Nam cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ 089786 ngày 30/12/2013 cho vợ chồng ông Nguyễn Minh Thông và bà Lương Thị Diệu sai quy định pháp luật, xâm phạm đến quyền sử dụng đất, sở hữu tài sản của gia đình bà Chu Thị Dương. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên và trả lại diện tích đất trên cho bà Chu Thị Dương và nhà nước.

Giao UBND thị xã Đông Hòa kiểm tra, xem xét giải quyết nội dung khiếu nại của ông Phạm Ngọc Phú (được bà Chu Thị Dương ủy quyền) theo đúng quy định pháp luật; có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo tình hình kết quả giải quyết cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tháng 12/2020.

Ngày 25/12/2020, UBND thị xã Đông Hòa đã có Báo cáo số 304/BC-UBND cho biết: UBND thị xã Đông Hòa đang chỉ đạo Phòng TNMT kiểm tra việc cấp giấy CNQSD đất của ông Nguyễn Minh Thông để triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Công dân trú tại Thị xã Đông Hòa

4

Trà Chí Tịnh (được ông Trà Chí Thu ủy quyền), trú tại khu phố Phú Thọ 1, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa.

Đề nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo UBND huyện Đông Hòa xem xét giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất (bồi thường bằng đất ở) cho hộ ông Trà Chí Thu theo kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Thông báo số 669/TB-STNMT ngày 05/11/2019 tại cuộc họp về giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện Đông Hòa.

Giao Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo cụ thể, đồng thời có văn bản thông tin cho công dân biết.

 

Ngày 29/12/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 6431/UBND-ĐTXD giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn, giải quyết kiến nghị của UBND thị xã Đông Hòa; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cao tham mưu đề xuất UIBND tỉnh xem xét. Báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 01/2021.

Công dân trú tại huyện Sơn Hòa

5

La Ô Nên và ông Ma Nhân, trú tại thôn Suối Đá, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa.

Tiếp tục đề nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc tranh chấp đất rừng giữa 25 hộ dân thôn Suối Đá với Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa.

 

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan thống nhất, hoàn thiện nội dung báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến.

- Giao UBND huyện Sơn Hòa tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân yên tâm ổn định chờ kết quả giải quyết của chính quyền.

 

Ngày 29/12/2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục có Công văn số  2486/SNN-CCKL đề nghị UBND huyện Sơn Hòa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa và UBND xã Phước Tân và các cơ quan đoàn thể của huyện tổ chức đối thoại lấy ý kiến 25 hộ dân thôn Suối Đá.

Công dân trú tại huyện Tuy An

6

Ông Nguyễn Duy Khải, trú tại thôn Mỹ Long, xã An Dân, huyện Tuy An.

Đề nghị Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc Doanh nghiệp Bảo Hiệp và Doanh nghiệp Hoàng Dương khai thác cát quá mức làm thiệt hại tài nguyên môi trường, làm mực nước sông Cái thay đổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân sống dọc sông Cái thuộc thôn Mỹ Long, xã An Dân, huyện Tuy An.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy An khẩn trương kiểm tra, xử lý kịp thời; có văn bản thông tin cho công dân biết và báo cáo tình hình kết quả giải quyết cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tháng 12/2020.

 

Ngày 04/01/2021, Sở TNMT có Báo cáo số 01/BC-STNMT  thực hiện các nội dung theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Hiện nay, UBND tỉnh đang xem xét để chỉ đạo thực hiện.

 

 

Thu Hận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: