Tình hình, kết quả triển khai thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020.
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Tình hình, kết quả triển khai thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020. (09/12/2020)
Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 09 của UBND tỉnh, có 28 lượt công dân, trong đó có 15 lượt công dân với 20 vụ việc đã được đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp hướng dẫn, trả lời và có ý kiến kết luận chỉ đạo giao trách nhiệm xử lý cho các sở, ngành, địa phương; 13 lượt công dân còn lại Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Ban Tiếp công dân tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan giải thích, hướng dẫn.

Thực hiện ý kiến kết luận chỉ đạo của đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh đã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình xử lý thường xuyên, đến nay các ý kiến kết luận chỉ đạo đối với 15 lượt công dân nêu trên đã được các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện, như sau: 

 

STT

Họ tên, địa chỉ

Nội dung khiếu nại, tố cáo, PAKN

Nội dung hướng dẫn, trả lời, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh

Kết quả xử lý

Thị xã Đông Hòa

1

Bà Trần Thị Tuyết Hoan, trú tại thôn Đồng Bé, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa

Tiếp tục đề nghị xem xét giải quyết cấp cho gia đình bà 01 lô đất tái định cư do Nhà nước thu hồi nhà và đất của gia đình bà làm Dự án nhà máy lọc dầu Vũng Rô.

lãnh đạo UBND tỉnh hướng dẫn bà Trần Thị Tuyết Hoan nếu không đồng ý với nội dung trả lời tại văn bản nêu trên thì làm đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa để được xem xét giải quyết khiếu nại theo đúng quy định pháp luật, đồng thời gửi cho UBND tỉnh để biết và theo dõi.

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa - Nguyễn Văn Hồng thì nội dung đề nghị của bà Trần Thị Tuyết Hoan đã được UBND thị xã Đông Hòa trả lời tại Công văn số 2005/UBND-TNMT ngày 17/9/2020.

2

Bà Nguyễn Thị Thoại (vợ ông Nguyễn Phóng), trú tại thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa

Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục can thiệp chỉ đạo giải quyết việc Hợp tác xã Hòa Tân Đông và UBND xã Hòa Tân Đông bao che cho tổ máy cày của Hợp tác xã không bồi thường thiệt hại kinh tế cho bà vì ruộng của bà bị bỏ hoang vụ Hè-Thu năm 2019.

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa-Nguyễn Văn Hồng thì nội dung này UBND thị xã Đông Hòa đã có buổi làm việc trực tiếp với vợ chồng ông Nguyễn Phóng, bà Nguyễn Thị Thoại và đã ban hành Thông báo số 712/TB-UBND ngày 14/11/2019 về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa về việc giải quyết vấn đề ông Nguyễn Phóng bỏ ruộng hoang không sản xuất vụ Hè-Thu năm 2019.

 

3

Ông Nguyễn Văn Phước, trú tại khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa

Đề nghị UBND tỉnh xem xét giải quyết việc UBND phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa không cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông với lý do nhà của ông xây dựng trên đất 2 lúa, trong khi đó ông cho rằng nhà ông xây dựng trên đất ở từ năm 1979 đến nay.

Tiếp nhận nội dung đề nghị của ông Nguyễn Văn Phước, giao UBND thị xã Đông Hòa kiểm tra, rà soát và báo cáo đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 25/10/2020 để xem xét theo quy định.

 

Ngày 27/11/2020, UBND thị xã Đông Hòa có Báo cáo số 242/BC-UBND cho biết, đối với vụ việc trên UBND thị xã đã có Báo cáo số 206/BC-UBND ngày 27/10/2020 báo cáo toàn bộ quá trình giải quyết trường hợp của ông Nguyễn Văn Phước gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét.

 

4

Ông Đỗ Tôn Hoàng, trú tại thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa

Cho biết Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa đã có Quyết định số 490/QĐ-CCTHADS ngày 16/6/2020 cho thi hành án đối với ông Đỗ Tấn Lộc và bà Võ Thị Thanh Doanh theo đơn yêu cầu thi hành án của ông Đỗ Tấn Hoàng nhưng đến nay Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa vẫn chưa tổ chức thi hành.

Giao Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án Dân sự thị xã Đông Hòa (Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa) chỉ đạo kiểm tra nội dung yêu cầu của ông Đỗ Tôn Hoàng, thông tin cho công dân và báo cáo cụ thể cho Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án Dân sự tỉnh (qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh) trước ngày 25/10/2020.

Ngày 27/11/2020, UBND thị xã Đông Hòa có Báo cáo số 242/BC-UBND cho biết, hiện nay Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Đông Hòa đang phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh tài sản của ông Đỗ Tấn Lộc và bà Võ Thị Thanh Doanh để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Huyện Tuy An

5

Ông Ngô Tấn Dũng, trú tại thôn An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An

Đề nghị UBND tỉnh và UBND huyện Tuy An xem xét lại Văn bản số 1070/UBND-BTD ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh, Văn bản số 1659/UBND ngày 27/7/2016 của UBND huyện Tuy An liên quan đến việc xem xét, giải quyết về quyền sử dụng đất của gia đình ông.

 

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết, liên quan đến nội dung đề nghị của ông Ngô Tấn Dũng đã được Tòa án nhân dân huyện Tuy An xét xử sơ thẩm, hiện đang chờ bản án của Tòa án nhân dân huyện Tuy An. Do đó, đề nghị ông Ngô Tấn Dũng sau khi nhận được bản án, nếu không đồng ý thì tiếp tục thực hiện quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

 

6

Ông Lương Công Thạch (đại diện theo ủy quyền của ông Võ Văn Thoại), trú tại thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Khiếu nại ông Nguyễn Quốc Khanh-Chủ tịch UBND xã An Mỹ, ông Biện Quốc Hội-Cán bộ địa chính xã An Mỹ không đính chính lại thửa đất tọa lạc tại thôn Phú Long, xã An Mỹ cho ông Võ Văn Thoại và trả lời thửa đất đó đã cấp cho ông Võ Văn Thành.

 

Yêu cầu UBND huyện Tuy An, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết dứt điểm nội dung khiếu nại của ông Lương Công Thạch theo đúng quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 25/10/2020.

 

Ngày 23/11/2020, UBND huyện Tuy An có Báo cáo số 414/BC-UBND cho biết, UBND xã An Mỹ đã có Công văn số 220/UBND ngày 22/10/2020 trả lời cho ông Lương Công Thạch.

7

Ông Huỳnh Văn Phương, trú tại thôn Hòa Đa, xã An Mỹ, huyện Tuy An

Đề nghị cho biết kết quả giải quyết nội dung ông đề nghị theo Công văn số 3583/UBND-BTD ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh.

 

Giao Chủ tịch UBND huyện Tuy An có trách nhiệm xuống làm việc trực tiếp với hai bên đương sự, có sự tham gia của Chủ tịch UBND xã An Mỹ, Cán bộ địa chính xã và Cán bộ thôn để lãm rõ vụ việc, đảm bảo chặt chẽ và đúng quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/10/2020.

Ngày 23/11/2020, UBND huyện Tuy An có Báo cáo số 414/BC-UBND cho biết, Chủ tịch UBND huyện Tuy An đã chủ trì tổ chức đối thoại trực tiếp giữa hai bên đương sự (ông Huỳnh Văn Phương và bà Ngô Thị Khanh) vào ngày 03/11/2020 tại Hội trường UBND xã An Mỹ, có sự tham gia của lãnh đạo Phòng TNMT huyện, lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng VP.ĐKĐĐ, lãnh đạo UBND xã An Mỹ, Công chức địa chính xã An Mỹ và Trưởng ban nhân dân thôn Hòa Đa để làm rõ vụ việc ông Huỳnh Văn Phương đề nghị theo quy định của pháp luật.

 

8

Ông Nguyễn Ngọc Long, trú tại thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An.

Đề nghị UBND tỉnh can thiệp để UBND huyện Tuy An xem xét cấp cho ông 01 lô đất ở theo diện bộ đội xuất ngũ vì năm 1999 cán bộ địa chính xã An Ninh Đông đã đo đạc để cấp cho ông 01 lô đất nhưng lại trúng đất quy hoạch.

 

Giao UBND huyện Tuy An kiểm tra, làm rõ nội dung đơn đề ngày 28/9/2020 của ông Nguyễn Ngọc Long, xem xét giải quyết theo đúng quy định pháp luật và có văn bản thông tin cho công dân, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/10/2020.

Ngày 23/11/2020, UBND huyện Tuy An có Báo cáo số 414/BC-UBND cho biết, hiện nay Phòng TNMT huyện đang tham mưu UBND huyện kiểm tra, xem xét giải quyết nội dung đề nghị nêu trên của ông Nguyễn Ngọc Long theo đúng quy định của pháp luật.

Huyện Phú Hòa

9

Ông Nguyễn Ngọc Bích, trú tại khu phố Định Thọ 2, thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa.

Cho biết ông là thương bệnh binh loại 2, vào năm 2002 ông được hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà trên đất màu của cha mẹ, nay cha mẹ đã mất ông làm thủ tục thừa kế nhưng Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Phú Hòa cho rằng nhà ông xây dựng trái phép nên không làm thủ tục thừa kế. Đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo giải quyết.

Vấn đề này, yêu cầu Sở TNMT chủ trì, phối hợp UBND huyện Phú Hòa khẩn trương kiểm tra, rà soát, xem xét nội dung đề nghị của công dân (Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2702/UBND-NC ngày 26/5/2020 chỉ đạo), có văn bản thông báo kết quả giải quyết cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2020.

Qua xem xét nội dung và đề xuất của Sở TNMT tại Báo cáo số 684/BC-STNMT ngày 07/10/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 5404/UBND-NC ngày 16/10/2020 giao Sở TNMT có văn bản xin ý kiến Bộ TNMT, Tổng cục Quản lý đất đai đối với trường hợp hồ sơ đăng ký biến động của ông Nguyễn Ngọc Bích. Sau khi có văn bản trả lời của Bộ TNMT, Tổng cục Quản lý đất đai; giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp UBND huyện Phú Hòa giải quyết theo đúng quy định pháp luật và có văn bản trả lời cho công dân. Đồng thời, công văn này có gửi cho ông Nguyễn Ngọc Bích để biết.

10

Ông Nguyễn Kim Chi (được bà Võ Thị Riềng ủy quyền), trú tại thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa

Đề nghị cho biết kết quả giải quyết đơn khiếu nại của ông theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 4089/UBND-BTD ngày 04/8/2020.

 

Giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp UBND huyện Phú Hòa kiểm tra, rà soát nội dung đề nghị của ông Nguyễn Kim Chi; báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý theo đúng quy định pháp luật (kèm theo đơn đề ngày 28/9/2020 của ông Nguyễn Kim Chi được bà Võ Thị Riềng ủy quyền). Thời gian hoàn thành trước ngày 25/10/2020.

Trên cơ sở nội dung báo cáo và kiến nghị của Sở TNMT tại Công văn số 2925/STNMT-TTra ngày 19/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5880/UBND-NC ngày 13/11/2020 yêu cầu UBND huyện Phú Hòa kiểm tra, rà soát lại vụ việc. Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết thì giải quyết dứt điểm. Trường hợp thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thì có văn bản hướng dẫn công dân thực hiện đúng quy định pháp luật.

Thành phố Tuy Hòa

11

Ông Đặng Thanh Bình, trú tại A46 khu đô thị Hưng Phú, Phường 5, thành phố Tuy Hòa

Ông Bình cho biết ông mua 02 lô đất tọa lạc tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa của bà Trần Thị Nguyệt Biều và bà Lưu Thị Kim Tuyến nhưng không rõ lý do nào ông Lê Vĩnh Thành- Phó Chủ tịch UBND thành phố Tuy Hòa lại ký xác nhận là đất của ông Sáu Hữu khai hoang năm 2003. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết (nội dung 1);

 

+ Đối với nội dung 1: Theo báo cáo của lãnh đạo UBND thành phố Tuy Hòa, liên quan quản lý, sử dụng trên diện tích đất ông Đặng Thanh Bình phản ánh, hiện nay UBND thành phố đã chỉ đạo tiến hành thanh tra. Do đó, đề nghị UBND thành phố Tuy Hòa báo cáo kết quả thanh tra cho UBND tỉnh, thông tin cho công dân biết trước ngày 05/12/2020.

 

+ Đối với nội dung 1, UBND thành phố Tuy Hòa có Báo cáo số 614/BC-UBND ngày 27/11/2020 cho biết, UBND thành phố Tuy Hòa đã ban hành Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 thành lập Đoàn Thanh tra việc quản lý sử dụng đất và trật tự xây dựng trên địa bàn xã Bình Kiến. Khi có kết quả, UBND thành phố sẽ thông tin cho ông Đặng Thanh Bình biết và báo cáo UBND tỉnh.

 

Phản ánh việc Công ty Tuấn Tú xây dựng cây xăng trái phép tại khu dân cư Bầu Cả, thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa và cho phương tiện cơ giới nặng đi vào đường bê tông nông thôn đã có bảng cấm làm cho hư hỏng kết cấu đường (nội dung 2);

 

+ Đối với nội dung 2: UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra nội dung phản ánh của công dân để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

+ Đối với nội dung 2, UBND thành phố Tuy Hòa đã có Công văn số 5089/UBND ngày 23/10/2020 giao Phòng Quản lý đô thị phối hợp UBND xã Bình Kiến kiểm tra, báo cáo kết quả cho UBND thành phố Tuy Hòa và có văn bản trả lời cho công dân trước ngày 10/12/2020.

 

 

Tiếp tục phản ánh doanh nghiệp khai thác khoáng sản trái phép tại xã Hòa Quang Bắc với khối lượng trên 20.000m3(nội dung 3).

+ Đối với nội dung 3: Giao UBND huyện Phú Hòa tiếp tục kiểm tra nội dung phản ánh của ông Đặng Thanh Bình để xử lý theo thẩm quyền nếu có hành vi vi phạm; thông tin kết quả cho công dân biết và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/10/2020. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND huyện Phú Hòa tổng hợp, tham mưu đề xuất các vấn đề có liên quan theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

+ Đối với nội dung 3, Sở TNMT đã có Công văn số 2815/STNMT-TTr ngày 07/10/2020 giao Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản tổng hợp tham mưu theo quy định.

12

Ông Nguyễn Minh Hoàng, trú tại thôn Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa

Phản ánh việc UBND huyện Tuy An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Trần Chảy trên đất xây dựng lăng thờ ông Nam Hải của ngư dân thôn Long Thủy. Đồng thời cho biết vào ngày 23/8/2019 bà con nhân dân đã gửi đơn đến UBND thành phố Tuy Hòa nhưng vẫn chưa được xem xét, giải quyết.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Tuy Hòa kiểm tra nội dung phản ánh nêu trên, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết. Thời gian thực hiện trong Quý IV/2020.

Qua xem xét nội dung báo cáo và kiến nghị của Sở TNMT tại Báo cáo số 688/BC-STNMT ngày 09/10/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5403/UBND-NC ngày 16/10/2020 yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa khẩn trương giải quyết vụ việc liên quan đến hồ sơ đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trần Chảy, địa chỉ tại thôn Long Thủy, xã An Phú theo đúng quy định pháp luật; có văn bản trả lời cho công dân.

Huyện Tây Hòa

13

Đơn tố cáo ông Nguyễn Thành

Tố cáo ông Nguyễn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã và bà Huỳnh Thị Vi - Công chức địa chính xã Sơn Thành Đông đã gia hạn quyền sử dụng đất trái pháp luật cho ông Hoàng Đức Tuấn trong khi vụ việc đang được TAND huyện Tây Hòa xem xét giải quyết (nội dung1); Khiếu nại việc Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa giải quyết việc ông tố cáo ông Nguyễn Thành - Phó Chủ tịch UBND xã và bà Huỳnh Thị Vi - Công chức địa chính xã Sơn Thành Đông không đúng theo quy định của Luật Tố cáo (nội dung 2).

Đề nghị  Công dân viết đơn trình bày cụ thể các nội dung khiếu nại, tố cáo, kèm theo các chứng cứ liên quan gửi đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết cụ thể theo đúng quy định pháp luật. Giao Văn phòng UBND tỉnh sau khi tiếp nhận đơn, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật, có văn bản thông tin công dân biết.

Sau khi tiếp nhận đơn. Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Nội chính) đã tham mưu UBND tỉnh có Công văn số 5730/UBND-NC ngày 05/11/2020 chuyển đơn của Công dân để UBND huyện Tây Hòa xem xét, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh.

Ngày 19/11/2020, UBND huyện Tây Hòa có Báo cáo số 635/BC-UBND cho biết, UBND huyện Tây Hòa đã có Công văn số 861/UBND-TTr ngày 12/6/2020 trả lời đơn của Công dân.

 

Huyện Sông Hinh

14

Ông Phạm Ngô và ông Hoàng Văn Thái (đại diện cho 51 hộ dân), trú tại thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh

Đề nghị UBND tỉnh can thiệp chỉ đạo giải quyết chuyển trại heo của ông Võ Duy Nghiệm ra khỏi thôn Tân Lập, xã Đức Bình Đông để không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới mạch nước ngầm của người dân nơi đây.

Giao Sở TNMT chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương thành lập Đoàn công tác, mời đại diện các hộ dân cùng tham gia để kiểm tra thực tế tại hiện trường theo nội dung phản ánh của công dân; báo cáo kết quả và tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể, đảm bảo chặt chẽ và theo đúng quy định pháp luật. Thời gian hoàn thành trước ngày 25/10/2020.

 

Ngày 12/10/2020, UBND huyện Sông Hinh có Báo cáo số 317/BC-UBND cho biết, qua kiểm tra cho thấy cơ sở chăn nuôi heo của ông Võ Duy Nghiệm có nhiều sai phạm trong công tác bảo vệ môi trường và đã có biện pháp xử lý: Xử phạt hành chính 44.400.000đ. Buộc dừng ngay các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường; phải thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, lập hồ sơ môi trường bổ sung và báo cáo kết quả cho UBND huyện trước khi thả đàn heo mới. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi, kiểm tra việc khắc phục hậu quả của cơ sở để có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề môi trường; thành lập đoàn tiến hành lấy mẫu nước giếng sinh hoạt của dân, nguồn nước mặt trong khu dân cư và lấy mẫu nước thải tại hồ chứa số 04 của cơ sở chăn nuôi gửi phân tích, đối chiếu các thông số có trong nước xem có bị ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt hay không làm cơ sở trả lời công dân.

Ngày 27/10/2020, Sở TNMT có Báo cáo số 721/BC-STNMT cho biết, đây là trường hợp phản ánh nhiều lần, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý vụ việc vào ngày 11/9/2020; tiếp sau đó, ngày 22/9/2020 Đoàn Khảo sát Hội đồng nhân dân đã phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức khảo sát nắm tình hình nội dung vụ việc, qua kiểm tra cơ sở chăn nuôi heo của ông Võ Duy Nghiệm có những sai phạm trong công tác bảo vệ môi trường: xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải không đảm bảo do vậy nước thải sau xử lý 3 vượt quy chuẩn cho phép và có gây mùi hôi, ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Sông Hinh, Công an huyện Sông Hinh xử lý dứt điểm những sai phạm trong công tác bảo vệ môi trường nêu trên.

Thị xã Sông Cầu

15

Ông Võ Văn Sang, (được ông Võ Văn Sẽ ủy quyền), trú tại thôn 3, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu

Khiếu nại hành vi hành chính của UBND xã Xuân Hải về việc chậm trả kết quả hồ sơ đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Võ Văn Sẽ trú tại thôn 3, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu.

 

Tiếp nhận và chuyển đơn đề ngày 28/9/2020 của ông Võ Văn Sang đến UBND thị xã Sông Cầu để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết đơn theo đúng quy định pháp luật, có văn bản thông tin cho công dân và báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 25/10/2020.

 

Ngày 19/11/2020, UBND thị xã Sông Cầu có Công văn số 1896/UBND chuyển đơn của ông Võ Văn Sang đến Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã Sông Cầu kiểm tra, giải quyết và trả lời cho công dân. Ngày 22/10/2020, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xã Sông Cầu có Thông báo số 3304/CN.VPĐKĐĐ thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của ông Võ Văn Sẽ (cha của ông Võ Văn Sang).

 

Thúc Cang

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: