Giải quyết khiếu nại của ông Lê Khắc Minh
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Giải quyết khiếu nại của ông Lê Khắc Minh (11/04/2019)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu thu hồi Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 17/4/2014 của Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu về việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất giữa bà Nguyễn Thị Tài và bà Ngô Thị Mai vì việc giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất không đúng thẩm quyền.

Đồng thời, có văn bản hướng dẫn người thừa kế hợp pháp hoặc đại diện của những người thừa kế của các bên tranh chấp có đơn gửi đến Tòa án nhân dân thị xã Sông Cầu để được giải quyết theo thẩm quyền.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu thực hiện và báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2019.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: