Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Tuyết Hoan
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Tuyết Hoan (09/05/2023)
UBND tỉnh vừa có Quyết định giải quyết đơn khiếu nại của bà Trần Thị Tuyết Hoan, trú tại thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (lần 2).

Trước đó ngày 26/10/2020, bà Trần Thị Tuyết Hoan có đơn khiếu nại UBND thị xã Đông Hòa việc giải quyết tái định cư của bà. Qua làm việc với Thanh tra thị xã Đông Hòa, ngày 28/12/2020, bà Hoan tiếp tục có Đơn khiếu nại phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án: Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm (đợt 23) được UBND thị xã Đông Hòa phê duyệt tại Quyết định số 1102/QĐ-UBND và đề nghị UBND thị xã Đông Hòa giao đất tái định cư, bồi thường, hỗ trợ cho gia đình bà theo quy định của pháp luật.

Ngày 25/12/2020, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa có Quyết định số 2726/QĐ-UBND về việc xác minh nội dung đơn khiếu nại của bà Hoan. Ngày 06/10/2021, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa có Quyết định số 2997/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Tuyết Hoan (lần đầu), trong đó có nội dung: Không công nhận toàn bộ nội dung đơn khiếu nại ngày 28/12/2020 của bà Trần Thị Tuyết Hoan. Không đồng ý với Quyết định giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa, ngày 18/10/2021 bà Trần Thị Tuyết Hoan có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ kết quả xác minh, căn cứ quy định của pháp luật thì nội dung đơn khiếu nại đề ngày 18/10/2021 của bà Trần Thị Tuyết Hoan là có cơ sở. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa sửa đổi một phần Quyết định số 2997/QĐ-UBND ngày 06/10/2021 về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Tuyết Hoan (lần đầu) liên quan đến việc giải quyết tái định cư đối với gia đình bà. Giao UBND thị xã Đông Hòa lập thủ tục giao đất tái định cư cho bà Trần Thị Tuyết Hoan theo đúng quy định của pháp luật.

Đây là Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai. Căn cứ quy định tại Điều 42 Luật khiếu nại năm 2011“Hết thời hạn giải quyết khiếu nại quy định tại Điều 37 của Luật này mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”, nếu bà Trần Thị Tuyết Hoan không đồng ý thì có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định này và báo cáo UBND tỉnh biết kết quả.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: