Đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của vợ chồng bà Vũ Thị Tươi, ông Lê Phi Dũng (trú tại huyện Sông Hinh)
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của vợ chồng bà Vũ Thị Tươi, ông Lê Phi Dũng (trú tại huyện Sông Hinh) (05/04/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại lần 2 của vợ chồng bà Vũ Thị Tươi, ông Lê Phi Dũng (trú tại khu phố 4, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh) khiếu nại Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa về việc giải quyết đơn khiếu nại lần đầu của bà Vũ Thị Tươi.

Lý do đình chỉ, ngày 24/01/2022, UBND huyện Sơn Hòa ban hành Quyết định số 263/QĐ-UBND hủy bỏ Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa về việc giải quyết lại đơn khiếu nại của bà Vũ Thị Tươi để kiểm tra, rà soát, giải quyết lại khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa kiểm tra, rà soát, giải quyết lại khiếu nại của vợ chồng bà Vũ Thị Tươi, ông Lê Phi Dũng theo đúng quy định của pháp luật.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: