Đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Xuân Mẫn, bà Võ Thị Hồng Ngọc
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Xuân Mẫn, bà Võ Thị Hồng Ngọc (21/03/2019)
Ngày 21/3, UBND tỉnh có Quyết định đình chỉ giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Xuân Mẫn, bà Võ Thị Hồng Ngọc ở Khu phố Vạn Phước, phường Xuân Thành, thị xã Sông Cầu khiếu nại Quyết định số 180/QĐ-SCT ngày 19/11/2018 của Giám đốc Sở Công Thương về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu).

Lý do, ngày 01/02/2019, Giám đốc Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-SCT về việc thu hồi Quyết định số 180/QĐ-SCT ngày 19/11/2018 của Giám đốc Sở Công Thương về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu).

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Công Thương giải quyết đơn của ông Ngô Xuân Mẫn đúng trình tự, thủ tục, nội dung theo quy định về kiến nghị, phản ánh của công dân, đồng thời trong việc giải quyết trả lời của Sở Công Thương phải có nội dung yêu cầu Doanh nghiệp Đức Thanh có biện pháp và thời gian xử lý, khắc phục những tồn tại mà Sở Công Thương đã kết luận.  

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: