Chuyển đơn của các công dân về địa phương giải quyết
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Chuyển đơn của các công dân về địa phương giải quyết (15/01/2020)
UBND tỉnh vừa có văn bản chuyển đơn của các công dân để Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa và UBND huyện Đông Hòa giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo đó, UBND tỉnh nhận được đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Thùy Dương là giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa (đơn do Bộ Nội vụ chuyển). Qua xem xét nội dung đơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Thùy Dương để Chủ tịch UBND huyện Tây Hòa xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh trong tháng 02/2020.

UBND tỉnh cũng nhận được đơn của bà Dương Thị Mỹ Dung, địa chỉ: Khu phố 1, phường Phú Đông, thành phố Tuy Hòa (đơn do Văn phòng Tỉnh ủy chuyển) đề nghị xem xét việc xét tuyển viên chức ngành giáo dục đối với bà (hiện nay, bà Dung đã nộp hồ sơ tuyển dụng cho UBND huyện Đông Hòa). Qua xem xét nội dung đơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chuyển đơn của bà Dương Thị Mỹ Dung để UBND huyện Đông Hòa xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong tháng 02/2020.

Thủy Loan

THÔNG BÁO

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: