Chuyển đơn của các công dân về địa phương giải quyết
Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại của công dân
Chuyển đơn của các công dân về địa phương giải quyết (13/04/2019)
UBND tỉnh vừa có văn bản chuyển đơn của ông Nguyễn Dân và đơn của các hộ dân cùng trú tại thị trấn Hòa Hiệp Trung lần lượt để Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân và Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa giải quyết theo quy định.

UBND tỉnh nhận được đơn đề nghị đề ngày 19/10/2018 của ông Nguyễn Dân, trú tại khu phố Long Châu, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân (đơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại Văn bản số 2347/VPCP-V.I ngày 25/3/2019) phản ánh việc ông Lê Sỹ Quang-Phó Chủ tịch thị trấn La Hai gây khó khăn không ký xác nhận đơn để ông được vay vốn của Ngân hàng Chính sách huyện Đồng Xuân khi hoàn cảnh gia đình ông rất khó khăn.

Đồng thời, UBND tỉnh nhận được đơn khiếu nại đề ngày 07/11/2018 của các hộ dân (có ký tên trong đơn), cùng trú tại thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa (đơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại Văn bản số 2347/VPCP-V.I ngày 25/3/2019) đề nghị giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích đất mà các hộ dân này đã mua từ những năm 2000.

Qua xem xét nội dung đơn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuyển đơn đề nghị lần lượt của ông Nguyễn Dân và đơn của các hộ dân trú tại thị trấn Hòa Hiệp Trung để Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân và Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa xem xét, giải quyết theo quy định, có văn bản trả lời cho công dân và báo cáo UBND tỉnh trước 15/5/2019 để tổng hợp báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: