LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 39/2022 ( từ ngày 19/9 – 23/9/2022)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

LĐVP chỉ đạo
Phòng chuẩn bị

Thứ 2, 19/9/2022

8h00

Đ/c Mỹ -PCT

Dự hoạt động trồng cây vì một Phú Yên Xanh năm 2022

Xã An Cư,  Tuy An

- Đ/c Châu - PCVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX chuẩn bị

- Hội LHPN tỉnh tổ chức

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ -PCT

Cùng Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo phương án về tuyến đường ven biển tỉnh

(Thành phần: Các đơn vị tham dự: GTVT, KHĐT, XD; UBND TP.Tuy Hòa, UBND huyện Tuy An)

(Sở GTVT chủ trì, tham mưu)

Tỉnh ủy

- Đ/c Hòa - PCVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp, ĐTXD chuẩn bị

Thứ 3, 20/9/2022

8h00

Đ/c Chủ tịch

Họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng  Kinh tế  chuẩn bị

8h30

Đ/c Mỹ -PCT

Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa XI về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020

Tp. Hồ Chí Minh

- Đ/c Châu - PCVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX chuẩn bị

- Bộ LĐTBXH tổ chức

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Đi thực địa tại huyện Đông Xuân

Đồng Xuân

 

14h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về một số nội dung do UBND tỉnh trình

HĐND tỉnh

- Đ/c Hòa - PCVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế chuẩn bị

Thứ 4, 21/9/2022

8h00

Đ/c Chủ tịch

Họp Thường trực Tỉnh ủy

(Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, chuẩn bị nội dung liên quan CTHĐ của Tỉnh ủy triển khai NQ19-NQ/TW)

Tỉnh ủy

- Đ/c CVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp chuẩn bị

 

Đ/c Hổ-PCT

Đi công tác ngoài tỉnh đến hết ngày 23/6/2022

   

13h30

Đ/c Thảo-PCT

Dự Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh

(Thành phần: - Các ngành liên quan: TC, LĐTBXH, NV, GDĐT, NN&PTNT, KHĐT, TTTT; Ban Dân tộc; Liên minh HTX tỉnh; UBND các huyện, TX, TP)

(Ngân hàng CSXH chủ trì, tham mưu)

Hội trường UBND Tp Tuy Hòa

- Đ/c CVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế chuẩn bị

14h00

Đ/c Mỹ -PCT

Họp bàn về nội dung điêu khắc tại Công trình Đền thờ Liệt sĩ tỉnh

(Thành phần: Ban Tuyên giáo TU, Sở VHTTDL, Công an tỉnh)

Phòng họp giao ban

- Đ/c Châu - PCVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX chuẩn bị

Thứ 5, 22/9/2022

9h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Dự Hội nghị chuyên đề về công tác thu ngân sách

(Thành phần cụ thể theo Giấy mời)

(Đơn vị chủ trì, chuẩn bị: Tài chính, Cục thuế tỉnh)

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Hòa-PCVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế chuẩn bị

8h00

(Xin ý kiến)

Dự Hội nghị chuyên đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Tỉnh ủy

- Đ/c Quy -PCVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng Phòng Kinh tế chuẩn bị

14h00

Đ/c Mỹ -PCT

Họp bàn về các Đề án, nội dung thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Thành phần: Tài chính, KHĐT, KHCN, GDĐT)

(Sở VHTTDL chủ trì tham mưu)

Phòng họp giao ban

- Đ/c Châu - PCVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX chuẩn bị

Thứ 6, 23/9/2022

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển năng lượng phục vụ các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia”

Hà Nội

- Đ/c Hòa - PCVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế chuẩn bị

8h00

Xin ý kiến

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về diễn đàn Kinh tế hợp tác, họp tác xã năm 2022, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Hòa - PCVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế chuẩn bị

7h30

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Lễ Khai giảng năm học 2022-2023 tại Trường Cao đẳng nghề Phú Yên

Trường Cao đẳng nghề

- Đ/c Châu - PCVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX chuẩn bị

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Mỹ-PCT

(Xin ý kiến)

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về phát triển thị trường khoa học và công nghệ: đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Châu - PCVP  chỉ  đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX chuẩn bị

 

Đ/c Thảo-PCT

Đi công tác ngoài tỉnh (đến hết ngày 08/10/2022)

   
 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: