LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 38/2022 ( từ ngày 12/9 – 16/9/2022)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

LĐVP chỉ đạo
Phòng chuẩn bị

Thứ 2, 12/9/2022

8h00

Đ/c Chủ tịch

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy, chữa cháy

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Quy - PCVP

- Phòng Nội chính

 

Đ/c Hổ -PCT

Dự họp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW tại Hà Nội

(Thành phần cụ thể theo Giấy mời)

Hà Nội

- Đ/c Hòa - PCVP
- Phòng Tổng hợp

Thứ 3, 13/9/2022

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Mỹ-PCT

Dự phiên họp lần thứ 17 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19

(Thành phần: Các thành viên BCĐ; Các Sở: Y tế, KHĐT, CT, TC, LĐTBXH, TTTT, GTVT, GDĐT, NN&PTNT, Ngoại vụ, VHTTDL; Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; BQLKKT; Đại diện các huyện, thị xã, thành phố)

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Châu – PCVP
- Phòng KGVX

8h00

Đ/c Thảo-PCT

Đi kiểm tra thực địa

(Sở TNMT chủ trì, tham mưu chuẩn bị)

Đông Hòa

- Đ/c Quy-PCVP

- Phòng ĐTXD

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy

(Thành phần: Các sở: KHĐT, TC, XD, TNMT, NN&PTNT, GTVT, VHTTDL, TP; Thanh tra tỉnh; BQLKKT; BQL các DA ĐTXD tỉnh)

(Sở KHĐT chủ trì, tham mưu báo cáo)

Tỉnh ủy

- Đ/c CVP chỉ đạo

- Phòng Tổng hợp

14h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự hội nghị phản biện dự án Luật Đất đai (sửa đổi), do  UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức

UBMTTQ Việt Nam tỉnh

- Đ/c Quy-PCVP

- Phòng ĐTXD

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh của Ban Kinh tế - Ngân sách

HĐND tỉnh

- Đ/c Hòa-PCVP

- Phòng KT, ĐTXD

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Làm việc với tập thể lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh

(Thành phần: Các sở: Y tế, TC, Nội vụ, XD, KHĐT, TNMT; BHXH tỉnh; BQL các DA ĐTXD tỉnh; VPUBND tỉnh)

(Sở Y tế chủ trì tham mưu, chuẩn bị nội dung làm việc)

 

- Đ/c Châu-PCVP

- Phòng KGVX

Thứ 4, 14/9/2022

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Đ/c Thảo-PCT

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

- Đ/c CVP chỉ đạo

- Phòng TH chuẩn bị

 9h30

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Họp BCĐ lập Quy hoạch tỉnh

(Thành phần: Các thành viên BCĐ lập Quy hoạch tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; BQL KKT, BQL KNNUDCNC; Các đ/v Tư vấn, đơn vị tài trợ)

(Sở KHĐT chủ trì, tham mưu chuẩn bị nội dung)

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo

- Phòng TH chuẩn bị

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Làm việc với tập thể lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh

(Thành phần: Các sở: Y tế, TC, Nội vụ, XD, KHĐT, TNMT; BHXH tỉnh; BQL các DA ĐTXD tỉnh; VPUBND tỉnh)

(Sở Y tế chủ trì tham mưu, chuẩn bị nội dung làm việc)

 

- Đ/c Châu-PCVP

- Phòng KGVX

14h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

(Thành phần cụ thể theo Giấy mời)

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo

- Phòng TH chuẩn bị

Thứ 5, 15/9/2022

8h00

Đ/c Chủ tịch

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp

(Thành phần: Công an, Nội vụ, TTTT, TC, KHĐT, GDĐT, TNMT, XD, TP, VP UBND tỉnh; Các huyện, TX, TP dự trực tuyến tại điểm cầu địa phương)

Phòng họp giao ban

- Đ/c Quy-PCVP chỉ đạo

- Phòng Nội chính

14h00

Đ/c Chủ tịch

Tổ chức họp kiểm điểm Giám đốc Sở Y tế

(Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu và dự họp)

Sở Y tế

- Đ/c Quy -PCVP

- Phòng Nội chính

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Họp Ban Nội dung - Đạo diễn, Tổ Thư ký diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Tây Hòa năm 2022.

(Thành phần: Các đ/c thành viên Ban Nội dung  -  Đạo diễn và Tổ Thư ký)

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP

- Phòng Kinh tế

Thứ 6, 16/9/2022

7h30

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

(Thành phần cụ thể theo giấy mời)

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo

- Phòng TH chuẩn bị

8h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Dự kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh.

HĐND tỉnh

- Đ/c Hòa-PCVP

- Phòng Tổng hợp

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đi kiểm tra thực địa

 

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD chuẩn bị

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Kiểm tra thực địa về chủ trương đầu tư các dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện Sông Hinh

Huyện Sông Hinh

- Đ/c Hòa-PCVP

- Phòng Kinh tế

Thứ 7, 17/9/2022

6h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Khai mạc Đại hội thể dục thể thao tỉnh Phú Yên lần thứ VIII năm 2022

Sân vận động tỉnh

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX chuẩn bị

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài

(Thành phần cụ thể theo giấy mời)

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP

- Phòng Kinh tế

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Dự phiên họp thứ 2 trực tuyến với Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

(Thành phần cụ thể theo giấy mời)

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP

- Phòng ĐTXD

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: