LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 19/2021 (Từ ngày 03/5 – 07/5/2021)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, 03/5/2021

Nghỉ bù Ngày Quốc tế Lao động 01/5

Thứ 3, 04/5/2021

8h00

Đ/c Chủ tịch

Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

- Đ/c Châu - PCVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng Tổng hợp phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung

9h00

Đ/c Hổ - PCT

Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy.

Tỉnh ủy

- Đ/c Châu - PCVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng Tổng hợp phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ - PCT

Làm việc với Tập đoàn Novaland

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng Tổng hợp , ĐTXD phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung

Thứ 4, 05/5/2021

8h00

Đ/c Chủ tịch

Họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Châu - PCVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng KGVX phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Tham gia Đoàn khảo sát thực tế phục vụ lập quy hoạch tỉnh

   

14h00

Đ/c Chủ tịch

Làm việc với Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tỉnh ủy

 

Thứ 5, 06/5/2021

8h00

Đ/c Chủ tịch

Tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa

UBND xã

 

8h00

Đ/c Hổ - PCT

Họp Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng Kinh tế phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung

14h00

Đ/c Chủ tịch

Tiếp xúc cử tri tại thị trấn Phú Hòa, huyện Phú Hòa

UBND xã

 

Thứ 6, 07/5/2021

8h00

Đ/c Hổ - PCT

Tiếp xúc cử tri, tại xã An Hiệp, huyện Tuy An 

Hội trường UBND xã

 

14h00

Đ/c Hổ - PCT

Tiếp xúc cử tri, tại xã An Chấn, huyện Tuy An 

Hội trường UBND xã

 

14h00

Lãnh đạo UBND tỉnh

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Hội trường UBND tỉnh

 

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: