LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 16/2021 (Từ ngày 12/4 – 16/4/2021)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, 12/4/2021

7h00

Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Chào cờ

Hội trường UBND tỉnh

Toàn thể các bộ, công chức cơ quan

8h30’

Đ/c Hổ -PCT

Kiểm tra thực địa và làm việc với Cục quản lý xây dựng công trình Bộ Nông nghiệp và PTNT về công tác giải phóng mặt bằng, thu dọn lòng hồ chứa nước Mỹ Lâm

Hòa Thịnh, Tây Hòa

- Đ/c Quy - PCVP chỉ đạo chuẩn bị và tham dự

- Phòng ĐTXD phối hợp chuẩn bị

14h00

Đ/c Hổ -PCT

Làm việc với các cơ quan Nội chính tỉnh về nội dung liên quan đến thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh

Ban Nội chính Tỉnh ủy

- Đ/c CVP Chỉ đạo và tham dự

- Phòng ĐTXD phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung

Thứ 3, 13/4/2021

8h30

Đ/c Chủ tịch

Tiếp Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga

Khánh Tiết

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng KGVX phối hợp tham mưu

 

Đ/c Hổ -PCT

Đi kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Tuy An

   

10h00

Đ/c Chủ tịch

Tiếp và làm việc với Đoàn Đại sứ quán Úc

Khánh Tiết

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng KGVX phối hợp tham mưu chuẩn bị nội dung

14h00

Đ/c Chủ tịch

Dự Hội thảo phân tích mô hình kinh doanh của các Nhà máy điện sinh khối trong ngành mía đường

Ks. SaLa

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị và tham dự

- Phòng Kinh tế phối hợp tham mưu

14h00

Đ/c Hổ -PCT

Họp Ủy ban bầu cử tỉnh lần thứ 3

Trung tâm lưu trữ tỉnh

- Đ/c Quy - PCVP chỉ đạo chuẩn bị nội dung liên quan

- Phòng Nội chính phối hợp chuẩn bị

Thứ 4, 14/4/2021

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ -PCT

Dự Hội nghị UBND tỉnh để cho ý kiến về một số nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị và tham dự

- Phòng Tổng hợp phối hợp tham mưu

9h30

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ -PCT

Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp  tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Chủ tịch

Họp bàn tháo gỡ vướng mắc về đất đai trong Cụm công nghiệp Ba Bản, Sơn Hòa

Phòng họp giao ban

- Đ/c Quy - PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế  tham mưu chuẩn bị

Thứ 5, 15/4/2021

8h00

Đ/c Chủ tịch

Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

UBMTTQVN tỉnh

- Đ/c Quy -PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu chuẩn bị

14h00

Đ/c Chủ tịch

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

Phòng họp giao ban

- Đ/c Quy-PCVP chỉ đạo chuẩn bị và tham dự

- Phòng Tổng hợp phối hợp tham mưu

16h00

Đ/c Chủ tịch

Làm việc với Đoàn khảo sát của Thanh tra Chính phủ

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Quy -PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính tham mưu chuẩn bị

Thứ 6, 16/4/2021

8h00

Đ/c Chủ tịch

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp phối hợp tham mưu

14h00

Đ/c Chủ tịch

Họp Báo quý I/2021

 

Hội trường UBND tỉnh

 

- Đ/c Châu- PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX phối hợp tham mưu

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: