LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 48/2023 (từ ngày 27/11/2023 – 01/12/2023)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, 27/11/2023

7h30

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Chào cờ đầu tuần

Hội trường UBND tỉnh

Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan

9h30

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về đôn đốc, đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế chuẩn bị

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Đ/c Thảo-PCT

Họp Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023

Tỉnh ủy

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp chuẩn bị

Thứ 3, 28/11/2023

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Đ/c Thảo-PCT

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023

Tỉnh ủy

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp chuẩn bị

8h00

Ủy quyền

 Sở Nội vụ

Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, do Bộ Nội vụ tổ chức

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính chuẩn bị

8h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Hội nghị hợp tác phát triển du lịch giữa Khánh Hoà và Phú Yên

Trung tâm Hội nghị Pytopia

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX chuẩn bị

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Dự Họp thẩm tra của Ban VHXH về một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023

HĐND tỉnh

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX chuẩn bị

Thứ 4, 29/11/2023

8h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Dự Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14

Tỉnh ủy

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp chuẩn bị

14h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự Họp thẩm tra của Ban Pháp chế về một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023

HĐND tỉnh

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Nội chính chuẩn bị

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Họp Ban Chỉ đạo tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 tại Phú Yên

Phòng họp giao ban

- Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng KGVX chuẩn bị

16h45

Lãnh đạo

UBND tỉnh

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng Võ Cao Phi, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

-  Đ/c Châu-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng HCQT chuẩn bị

Thứ 5, 30/11/2023

8h00

Đ/c Chủ tịch

Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2023

Trụ sở Ban tiếp công dân tỉnh

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng NC, BTD chuẩn bị

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Đ/c Mỹ-PCT

Đ/c Thảo-PCT

Cùng Ban cán sự Đảng UBND tỉnh làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo các cuộc thanh tra, thực hiện kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản giai đoạn 2022-2023

 

 

 

 

Phòng họp giao ban

 

 

 

 

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

-Phòng Tổng hợp chuẩn bị

 

9h00

 

Đ/c Hổ-PCT

Dự họp kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An năm 2023

 

Tuy An

 

 

14h00

 

Đ/c Hổ-PCT

Dự Họp thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách về một số nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023

 

HĐND tỉnh

 

- Đ/c CVP chỉ  đạo chuẩn  bị

- Phòng ĐTXD, Kinh tế chuẩn bị

 

Đ/c Hổ -PCT

Đi công tác ngoài tỉnh

 

 

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Họp Hội đồng giáo dục Quốc phòng tỉnh để chuẩn bị nội dung và kế hoạch phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Quốc phòng

BCH Quân sự tỉnh

 

-Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

-Phòng Nội chính chuẩn bị

15h00

Đ/c Thảo-PCT

Nghe Kiểm toán Nhà nước thông báo kết quả kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách tỉnh năm 2022 và kiểm toán Chương trình đầu tư cơ sở hạ tầng KTXH giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩnbị

- Phòng Kinh tế chuẩn bị

Thứ 6, 01/12/2023

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Mỹ-PCT

Làm việc với Thường trực HĐND tỉnh rà soát công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2023

 

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c Khoa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp chuẩn bị

13h30

Đ/c Thảo-PCT

Dự Hội nghị tổng kết Luật Thi hành án dân sự năm 2008

Hà Nội

 

14h00

Đ/c Hổ -PCT Đ/c Mỹ-PCT

Họp Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, cán bộ chủ chốt toàn tỉnh về công tác cán bộ

Tỉnh ủy

 

Thứ 7, 02/12/2023

8h30

Đ/c Hổ -PCT

Dự Lễ khai trương Chi nhánh Ngân hàng Phương Đông tại Phú Yên

294 Trần Hưng Đạo

-  Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Kinh tế chuẩn bị

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: