LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 20/2021 (Từ ngày 10/5 – 14/5/2021)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, 10/5/2021

7h10

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Hội ý, nhắc việc đầu tuần

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP, các PCVP  tham dự

- Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm tham dự

Thứ 3, 11/5/2021

8h00

Đ/c Hổ-PCT

Tiếp xúc cử tri xã An Thọ và xã An Mỹ, huyện Tuy An

UBND xã

An Mỹ

 

14h00

Đ/c Chủ tịch

Làm việc với BQL Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về một số nội dung liên quan. 

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD, Kinh tế phối hợp chuẩn bị nội dung liên quan

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Tiếp xúc cử tri tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An

UBND xã

An Hòa Hải

 

Thứ 4, 12/5/2021

8h00

Đ/c Chủ tịch

Tiếp xúc cử tri tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa

UBND xã Hòa Thắng

 

14h00

Đ/c Chủ tịch

Tiếp xúc cử tri tại xã Hòa An,  huyện Phú Hòa

UBND xã Hòa An

 

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Đi kiểm tra thực tế vị trí dự kiến đầu tư dự án Hồ chứa nước Hậu Đức tại xã An Hiệp, huyện Tuy An

Xã An Hiệp, huyện Tuy An

Phòng ĐTXD phối hợp chuẩn bị

Thứ 5, 13/5/2021

7h10

Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp, Nội chính phối hợp chuẩn bị nội dung

7h30

Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Dự Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2021

Hội trường UBND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp phối hợp chuẩn bị nội dung liên quan

14h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Họp về các nội dung: phương án tiêu thụ sản phẩm dự án Khu dân cư Phố chợ Hòa Vinh; chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Hòa Vinh; phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Tuyến đường giao thông từ Cảng Bãi Gốc kết nối Quốc lộ 1 đi Khu kinh tế Vân Phong

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD phối hợp chuẩn bị nội dung liên quan

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Làm việc với Thường trực HĐND tỉnh về một số nội dung do UBND tỉnh trình

HĐND tỉnh

- Đ/c CVP chỉ đạo và tham dự

- Phòng ĐTXD, Kinh tế chuẩn bị nội dung liên quan

Thứ 6, 14/5/2021

8h00

Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021 của thành phố Tuy Hòa

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng ĐTXD phối hợp chuẩn bị nội dung liên quan

14h00

Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Hội ý Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về một số nội dung liên quan công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo chuẩn bị

- Phòng Tổng hợp phối hợp chuẩn bị nội dung liên quan

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: