Từng bước khắc phục hạn chế, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý khoáng sản
Doanh nghiệp
Từng bước khắc phục hạn chế, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý khoáng sản (16/03/2023)
UBND tỉnh xác định vật liệu xây dựng thông thường là nguồn nguyên liệu quan trọng phục vụ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh phát sinh một số vấn đề bất cập trong việc quản lý, sử dụng vật liệu xây dựng thông thường như cung không đủ cầu, giá sản phẩm lại cao bất thường so với các tỉnh lân cận.

Nghiêm cấm việc lợi dụng khan hiếm vật liệu của các công trình xây dựng để nâng giá bán, bán cao hơn giá được công bố, niêm yết. Ảnh minh họa

Theo Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Tấn Hổ tại cuộc họp bàn về nội dung liên quan giá vật liệu xây dựng (VLXD) thông thường trên địa bàn tỉnh vừa được ban hành, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương quán triệt thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 21/11/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; phối hợp thực hiện tốt, nâng cao năng lực, từng bước khắc phục những hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng trong quá trình thực hiện công bố giá VLXD thông thường, hàng tháng kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp có biến động giá bất thường (tăng mạnh hoặc giảm sâu) và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát, tham mưu bổ sung các điểm mỏ VLXD thông thường vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, với quy mô lớn, phân bổ đều ở khắp các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo nguồn cung vật liệu lâu dài.

Đồng thời, yêu cầu các Nhà đầu tư được cấp phép khai thác tiến hành tổ chức khai thác theo đúng giấy phép; gửi thông tin giá VLXD về Sở Xây dựng công bố theo đúng giá thị trường; nghiêm cấm việc lợi dụng khan hiếm vật liệu của các công trình xây dựng để chèn ép, nâng giá bán, bán cao hơn giá được công bố, niêm yết; yêu cầu các chủ mỏ khoáng sản đang hoạt động khai thác không được bán sản phẩm cao hơn giá niêm yết; trường hợp phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn các đơn vị trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản nhanh chóng hoàn chỉnh thủ tục để sớm được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; đưa mỏ vào hoạt động, tăng nguồn cung vật liệu VLXD thông thường, nhất là đất san lấp. Tập trung tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản các điểm mỏ đã được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời hoàn chỉnh thủ tục để tiếp tục đấu giá các mỏ còn lại theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt; lưu ý trong hồ sơ mời đấu giá quyền khai thác khoáng sản cần có những cam kết cụ thể, nghiên cứu rút ngắn thời gian thăm dò khoáng sản…, có giải pháp để xử lý tình trạng tham gia đấu giá xong cố tình không thực hiện.

Sở Tài chính nghiên cứu quy định Luật Giá năm 2012 và quy định về quản lý giá để tham mưu đề xuất UBND tỉnh đưa các loại hàng hóa (đất đắp, cát xây dựng, đá xây dựng) vào đối tượng kê khai giá để quản lý theo Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành danh sách các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đôn đốc các Nhà đầu tư sớm thực hiện hoàn tất thủ tục chủ trương đầu tư dự án khai thác khoáng sản, nhất là các điểm mỏ trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các điểm mỏ đã triển khai một số thủ tục nhưng chưa cấp chủ trương, chưa cấp phép khai thác để tham mưu đề xuất cụ thể.

Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khoáng sản theo chức năng nhiệm vụ của ngành; đồng thời chủ trì thường xuyên kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp về giá bán VLXD thông thường trên thị trường, đối chiếu với giá đã được công bố; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên theo dõi, hỗ trợ, đôn đốc, hướng dẫn các chủ mỏ khoáng sản trên địa bàn quản lý thực hiện hoạt động khai thác, sử dụng khoáng sản làm VLXD thông thường đảm bảo theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành liên quan nghiên cứu tham mưu xử lý vướng mắc đối với các trường hợp đã được cấp phép khai thác khoáng sản nhưng mới nhận thỏa thuận được một phần diện tích theo chủ trương đầu tư dự án để tham mưu giải quyết phù hợp thực tế, tạo điều kiện cho các đơn vị sớm đưa mỏ vào hoạt động. Bên cạnh đó, rà soát đưa ra khỏi quy hoạch khoáng sản những diện tích không thỏa thuận được do đưa ra mức giá quá cao, gây khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: