Triển khai định hướng công tác hội nhập quốc tế năm 2018
Doanh nghiệp
Triển khai định hướng công tác hội nhập quốc tế năm 2018 (03/05/2018)
Ngày 3/5/2018, Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế (HNQT) của tỉnh tổ chức cuộc họp triển khai định hướng công tác năm 2018. Đồng chí Trần Hữu Thế, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo HNQT của tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế phát biểu kết luận tại cuộc họp Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh

Cùng với xu thế hội nhập chung của khu vực, trong năm 2017, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, mức tăng trưởng 7,8%; tỷ trọng công nghiệp-xây dựng chiếm 28,51%; nông-lâm-thủy sản chiếm 24,84%; dịch vụ chiếm 42,99% và thuế sản phẩm 3,66% trong cơ cấu GRDP. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi, giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa có bước phát triển đạt 100,4% so với kế hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ. GRDP bình quân đầu người là 35,89 triệu đồng, tăng 9,43%.

Một số chính sách đã được tỉnh ban hành để thúc đẩy phát triển công nghiệp; công tác khuyến công và xúc tiến thương mại được tăng cường với nhiều hình thức nhằm quảng bá giới thiệu tiềm năng lợi thế của tỉnh, tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư; triển khai chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận giải pháp nhằm nâng cao hoạt động của công tác hội nhập quốc tế trong thời gian tới, trong đó cần phải xây dựng được bản tin tuyên truyền tiếng Anh nhằm quảng bá giới thiệu Phú Yên hội nhập; tăng cường hợp tác quốc tế địa phương với các nước trong khu vực; mở rộng hoạt động thu hút đầu tư, quảng bá du lịch;....

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế nhấn mạnh: Hội nhập quốc tế là nhiệm vụ quan trọng, trong thời gian tới cần xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát mục tiêu để thực hiện nhiệm vụ, trước hết cần xác định rõ những vấn đề ưu tiên để triển khai thực hiện theo hướng phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực để thực hiện. Yêu cầu các sở, ban, ngành, thành viên Ban chỉ đạo Hội nhập quốc tế cần tiếp tục tham mưu đề xuất các giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, lựa chọn đối tác, tạo thuận lợi trong thủ tục đầu tư, nâng cao năng suất lao động, quản lý lao động người nước ngoài tại tỉnh, đổi mới công nghệ, quan tâm, tiếp cận các nhà khoa học trên thế giới, chọn lọc một số nội dung phù hợp để triển khai công tác khoa học công nghệ của tỉnh đạt kết quả …

 Ngọc Hoàng

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: