Thu hút đầu tư, đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Thu hút đầu tư, đảm bảo quyền lợi doanh nghiệp (09/03/2022)
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế vừa ký ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Theo đó, Phú Yên đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt khoảng 8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 88 triệu đồng (3.830USD); tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và thu ngân sách đến năm 2025 lần lượt đạt khoảng 370 triệu USD và  khoảng 11.000 tỷ đồng. Ngoài ra, tỉnh cũng đưa ra các chỉ tiêu về xã hội trong 5 năm tới như: Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ chiếm 30%; số lao động được tạo việc làm bình quân 25.000 người/năm (trong đó có việc làm mới tăng thêm 4.700 lao động/năm). Đến năm 2025, tỷ lệ thất nghiệp toàn tỉnh dưới 2%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội 21,6%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm 1,5-2%/năm; tỷ lệ gia đình được công nhận văn hóa đến năm 2025 đạt 90%; tỷ lệ thôn, buôn, khu phố văn hóa đạt 90% và tỷ lệ cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 92%; tỷ lệ xã nông thôn mới đến năm 2025 khoảng 80%, trong đó 15% xã nông thôn mới nâng cao, 5% đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế, để đạt được các mục tiêu trên, trong thời gian tới, tỉnh sẽ thường xuyên phối hợp, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn,vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; chủ động chuẩn bị các điều kiện, tích cực mời gọi, sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển vào Việt Nam. Phấn đấu trong 5 năm, huy động khoảng 95.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, trong đó vốn ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách 65.000 tỷ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 nghìn tỷ đồng. Trong thời gian tới, Phú Yên sẽ ban hành danh mục thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 theo phương thức hợp tác công tư và quy trình, thủ tục thuận lợi để kêu gọi đầu tư các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, thu hút đầu tư, nhất là FDI để đẩy mạnh đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...”. Trong giai đoạn tới, địa phương sẽ đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại như hoàn thành việc nâng cấp, mở rộng QL25, QL29, QL19C (đoạn tuyến tránh qua thị trấn La Hai) và các trạm dừng nghỉ; triển khai đầu tư tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua địa bàn tỉnh; triển khai quy hoạch, đầu tư tuyến cao tốc nối Phú Yên với các tỉnh Tây Nguyên, nâng cấp Cảng hàng không Tuy Hòa, nâng tần suất bay, xúc tiến mở các tuyến bay mới trong nước và hướng tới một số nước. Phú Yên sẽ tích cực phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các bên liên quan để mở rộng Nhà ga hành khách hàng không công suất theo quy hoạch 5 triệu lượt/năm. Tích cực phối hợp thực hiện đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và mở rộng một số nhà ga trên tuyến đường sắt Bắc – Nam... Song song đó, tỉnh sẽ huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp và khai thác hiệu quả Cảng Vũng Rô; tập trung xúc tiến thu hút đầu tư Cảng nước sâu Bãi Gốc và hạ tầng logistics; đầu tư các cảng, bến thủy nội địa; thu hút đầu tư Bến du thuyền tại khu vực bãi biển thành phố Tuy Hòa, Cảng Vũng Lắm, Vịnh Xuân Đài (TX Sông Cầu), Vịnh Vũng Rô (TX Đông Hòa)....

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình hành động của UBND tỉnh, có trách nhiệm xây dựng, ban hành Chương trình hành động, Kế hoạch thuộc phạm vi quản lý, trong đó phải thể hiện bằng các đề án, chương trình, giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể,  quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: