Thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Doanh nghiệp
Thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (01/06/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Tổ công tác), đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn làm Tổ trưởng; đồng chí Lê Tấn Hổ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ phó Thường trực.

Các Tổ phó gồm có các đồng chí: Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Mỹ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức rà soát, tổng hợp và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh hoặc tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ban ngành và địa phương; kịp thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác phân công tùy theo tình hình khó khăn thực tế của doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư. Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo phân công, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu cho Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tổ công tác; tham mưu ban hành Quy chế hoạt động (nếu có) và đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Tổ công tác. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có thể đề nghị Tổ công tác mời thêm một số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư để làm rõ một số nội dung có liên quan, tùy thuộc nội dung của từng nhiệm vụ.

Các thành viên Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Tổ công tác tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ theo chủ trương chung của Chính phủ.

Các Tổ viên gồm:

Giám đốc Công an tỉnh;

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

Giám đốc Sở Nội vụ;

Giám đốc Sở Tài chính;

Giám đốc Sở Công Thương;

Giám đốc Sở Xây dựng;

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

Giám đốc Sở Tư pháp;

Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên;

Trưởng Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh;

Cục trưởng Cục thuế tỉnh;

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Yên;

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Phú Yên;

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh;

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh;

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: