Thành lập Hiệp hội Bất động sản và Hiệp hội Năng lượng tỉnh Phú Yên
Doanh nghiệp
Thành lập Hiệp hội Bất động sản và Hiệp hội Năng lượng tỉnh Phú Yên (15/11/2021)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành các Quyết định cho phép thành lập Hiệp hội Bất động sản tỉnh; Hiệp hội Năng lượng tỉnh Phú Yên.

Theo đó, Hiệp hội Bất động sản tỉnh Phú Yên là tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội năng lượng tỉnh Phú Yên là tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Các Hiệp hội này có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: