Quyết tâm thực hiện tốt cải cách hành chính để hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp
Doanh nghiệp
Quyết tâm thực hiện tốt cải cách hành chính để hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp (16/12/2022)
Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần quán triệt tinh thần “Chính quyền phải phục vụ doanh nghiệp” trong toàn thể công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình; quyết tâm thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục nhanh, gọn, đúng quy định; củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động doanh nghiệp.

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 6548/UBND-KT về tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm khai thác hiệu quả lợi thế cạnh tranh, tăng cơ hội thành công cho doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đầu tư tiếp tục duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Văn bản nêu bật yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực công, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu “Chính phủ điện tử”, hoạt động của tất cả các cơ quan, đơn vị trên môi trường mạng nhằm rút ngắn thời gian thực hiện công vụ của mỗi cán bộ, mỗi đơn vị trong phối hợp triển khai, thực hiện; nâng cao tính minh bạch, công khai, chuyên nghiệp của đơn vị trong phục vụ tổ chức và công dân, tiến tới xây dựng nền hành chính phục vụ.

Cùng với đó, thắt chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường liêm chính, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công vụ; chỉ đạo cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị trực thuộc có thái độ làm việc phục vụ lợi ích của người dân và doanh nghiệp; kịp thời phát hiện và thay thế cán bộ, công chức có hành vi lạm dụng thẩm quyền, vị trí việc làm để tư lợi riêng.

Các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các hoạt động, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh đến với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư; đồng thời, tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục nói về doanh nghiệp, nhằm biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh; cũng như phổ biến, nhân rộng những kinh nghiệm, những mô hình hoạt động, quản lý doanh nghiệp có hiệu quả.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tăng cường công tác xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả; phát huy kết quả các buổi làm việc, gặp mặt, đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp gửi các sở, ban, ngành, địa phương liên quan chủ động hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: