Phê duyệt danh mục 23 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Doanh nghiệp
Phê duyệt danh mục 23 dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (21/12/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 (đợt 1) gồm 23 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 28.000 tỷ đồng.

Theo đó, lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản gồm 7 dự án có diện tích khoảng 1.610ha, tổng vốn đầu tư khoảng 24.240 tỷ đồng; lĩnh vực công nghiệp, chế biến, chế tạo có 5 dự án gần 209ha, tổng vốn 2.140 tỷ đồng; lĩnh vực môi trường một dự án khoảng 250 tỷ đồng.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch có 4 dự án khoảng 185,5 ha, tổng vốn đầu tư 1.220 tỷ đồng. Cụ thể, gồm: Khu du lịch hồ Suối Bùn (80 ha, 150 tỷ đồng), Khu du lịch sinh thái đầm Ông Kinh – núi Mái Nhà (65 ha, 200 tỷ đồng), Khu Thương mại - Dịch vụ du lịch sinh thái Công viên Bầu Hà (40 ha, 520 tỷ đồng), Di dời bến xe nội thành ra ngoại thành để hình thành Trung tâm đô thị thương mại hỗn hợp (0,5 ha; 350 tỷ đồng).

Lĩnh vực công nghiệp có 3 dự án hơn 202 ha, tổng vốn đầu tư 1.870 tỷ đồng. Cụ thể, gồm: Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Hòa Phú (74 ha, 660 tỷ đồng), đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Phú Long (74 ha, 660 tỷ đồng), đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Phước Hòa (gần 55 ha, 550 tỷ đồng).

Ngoài ra, lĩnh vực y tế có 2 dự án gồm bệnh viện Đa khoa và chuyên khoa tỉnh Phú Yên rộng 6,5ha tổng vốn đầu tư khoảng 1.900 tỷ đồng; dự án bệnh viện Y học Cổ truyền tuyến tỉnh rộng 3ha tổng vốn đầu tư khoảng 1.250 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để bổ sung các thông tin liên quan đối với từng dự án cụ thể như: Khảo sát thực địa để xác định ranh giới cụ thể; xây dựng tài liệu, bản đồ tổng thể vị trí các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh; cập nhật hiện trạng sử dụng đất, xác định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, sự phù hợp với các quy hoạch liên quan,…

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xác định ranh giới, địa điểm cụ thể đối với từng dự án liên quan để phối hợp, cung cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời cập nhật danh mục dự án vào các quy hoạch liên quan của địa phương nhằm đảm bảo tính pháp lý và thuận lợi trong việc xúc tiến, kêu gọi đầu tư.

Các sở, ban, ngành: Theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, chủ động rà soát, kiến nghị bổ sung danh mục các dự án được duyệt vào nội dung của Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và định hướng đến năm 2050 đang triển khai; đồng thời cập nhật, bổ sung vào các quy hoạch đang thực hiện cho phù hợp.

Đối với các dự án kêu gọi đầu tư trong Khu kinh tế Nam Phú Yên: Sau khi Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất bổ sung danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong Khu Kinh tế Nam Phú Yên trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đối với danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP): Sau khi quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương nghiên cứu đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư của tỉnh, nếu có Nhà đầu tư có nhu cầu quan tâm đề xuất các dự án đầu tư các lĩnh vực khác chưa có trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh, nhất là đối với các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, dự án nhà ở,... giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh giới thiệu vị trí phù hợp để các Nhà đầu tư tiếp cận nghiên cứu đề xuất đầu tư.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: