Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai chuyển đổi số
Doanh nghiệp
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai chuyển đổi số (25/03/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, đối tượng được hỗ trợ bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu chuyển đổi số.

Mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu có tối thiểu 200 người/năm được cập nhật thông tin và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho doanh nghiệp thông qua các hội thảo, khóa đào tạo, tập huấn, được kết nối các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số; hỗ trợ tối thiểu 100 doanh nghiệp/năm thử nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp; lựa chọn và huy động được các nền tảng số tham gia hỗ trợ cho các doanh nghiệp SMEs sử dụng nền tảng số với các chính sách ưu đãi để đẩy nhanh chuyển đổi số doanh nghiệp; thiết lập mạng lưới chuyên gia gồm tối thiểu 5 tổ chức, cá nhân tư vấn thúc đẩy chuyển đổi số.

Kế hoạch tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu như: tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số; khen thưởng, vinh danh các doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu, điển hình có bước phát triển chuyển đổi số mạnh mẽ hằng năm, qua đó truyền thông để lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp các mô hình chuyển đổi số thành công.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của kế hoạch; đồng thời xây dựng các mô hình hỗ trợ chuyển đổi số cụ thể trên các lĩnh vực, ngành nghề để thông báo rộng rãi cho doanh nghiệp biết và đăng ký tham gia. Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng chuyển đổi số cụ thể: Quản trị và nghiệp vụ quản lý; khách hàng và thị trường; hạ tầng công nghệ và an ninh mạng; nghiệp vụ chuyên ngành,…

Đồng thời, vận động các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng chuyển đổi số tham gia chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh chuyển đổi số, cung cấp các gói hỗ trợ, ưu đãi, thử nghiệm, đào tạo miễn phí cho doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng đề nghị Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Hiệp hội du lịch tỉnh, Câu lạc bộ Doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân tỉnh và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thông báo, giới thiệu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, tham gia chương trình hỗ trợ chuyển đổi số của tỉnh. Cùng với đó, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng, nhu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử, chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: